วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เชียงใหม่ อ.ฝาง จัดกีฬาต้านยาเสพติด สายน้ำผึ้ง เกมส์ ครั้งที่ 15
              องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  อำเภอฝาง “สายน้ำผี้งเกมส์” ครั้งที่ 15  แนวคิด  มิตรภาพเหนือชัยชนะ ณ สนามกีฬา อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


              เมื่อ 1 มีนาคม 58 เวลา 09.00น.นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และคณะผู้บริหาร กรรมการ จัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน ท้องถิ่น สัมพันธ์ต้านยาเสพติด  อำเภอฝาง “ สายน้ำผี้งเกมส์” ครั้งที่ 15 “มิตรภาพเหนือชัยชนะ” โดยมีนายมนัส  ขันใส นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี มีคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ธกส.สาขาฝาง  บุคากรทางการศึกษา  นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมงานกิจกรรมจำนวนมาก

               โดยมีการดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่  16 ก.พ.58  ถึง 1 มี.ค.58  มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 10 แห่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สาขาฝาง) และส่วนราชการ ในอำเภอฝาง รวมจำนวน  12 หน่วยงาน เข้าร่วมแข่งขัน มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง และกีฬา พื้นบ้านหรือกีฬามหาสนุก ภายใต้ สโลแกน “มิตรภาพเหนือชัยชนะ”              ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ องค์กรเอกชน เป็นอย่างดี  มี ร้อย ม.4 บก.ควบคุม ที่ 2 กองกำลังผาเมืองโดย พ.ท.ธนพล  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บก. 2 มอบหมายให้ ร.อ.วรสิทธิ์  เกตุเจริญ ผบ.ร้อย ม.4  จัดรถยนต์ทหาร รับ-ส่ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

สระบุรี ชาวอำเภอเสาไห้ สืบสานสองชาติพันธุ์ ลาวเวียง ปะ ไทยยวน
            วันที่28 กุมภาพันธ์เวลา 19.00 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานสองชาติพันธุ์ลาวเวียง ปะ ไทยยวน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสนับสนุนตลาดน้ำลาวเวียง ณ วัดตะเฆ่ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้

             ในอดีตที่ผ่านมา ชาว ไท-ยวน และ ชาวลาวเวียง อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน อำเภอเสาไห้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตชุมชน 2 ชาติพันธุ์ ที่ยากแก่การพบเห็น รวมถึงความสามัคคีของชุมชนด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่จะสื่อไปยังบุคคลภายนอกชุมชน ให้เห็นถึงความสวยงามและมนต์เสน่ห์ ของชาวไท-ยวน และ ชาวลาวเวียง              อำเภอเสาไห้ ร่วมกับ ชุมชนชาว ไท-ยวน และ ชาวลาวเวียง ได้เล็งเห็นถึงสำคัญของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ของชุมชน 2 ชาติพันธ์  จึงกำหนดจัดงาน “สืบสาน 2 ชาติพันธุ์” (ไท-ยวน ปะ ลาวเวียง) เพื่อถ่ายทอดความสวยงามของวิถีชีวิต แห่งวัฒนธรรม 2 ชาติพันธุ์ ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน และยังเป็นการสร้างความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมโดยการอนุรักษ์และปลูกฝังให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากถิ่นฐานเดิมให้คงอยู่ต่อไป

              ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของ 2 ชาติพันธุ์  การออกร้านอาหารพื้นเมืองกว่า 26 ร้าน ให้ทุกท่านได้ ชิมฟรี กินฟรี เป็นอาหารพื้นบ้าน ของลาวเวียง และไท-ยวน (จัดแบบคอกเทล) ชมการแสดงหลากหลายทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชมการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานลาวเวียง” และขอเชิญทุกท่านแต่งการชุดประจำถิ่น


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)


 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

สระบุรีเปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี
            เมื่อวันที่28 ก.พ.58 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุ้มพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน เปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิดมะบาดุ้ลบารีอำเภอเมืองสระบุรีมีดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดสระบุรีกล่าวรางาน


             มีคณะ ทูตานุทูตและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานภายในงานมีการเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานและความหมาย จากนักกอรี ระดับประเทศ และบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

สระบุรี แก่งคอย จัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทน้อย
           เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  นาย ทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็น ประธาน ในงานพิธี งานนมัสการรอยพระพุทธบาท ประจำปี 2558  ณ วัดพระพุทธบาทน้อยหมู่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


            เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทและเป็นการสร้างกุศลประจำปีของทางวัด ระหว่างวันที่  27  ก.พ 58 - 1 มี.ค.58  มีนายเอกพร จุ้ยสำราญ  นายอำเภอ แก่งคอย กล่าวรายงาน มี น.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย (นก) มาร่วมงานพิธี และได้ ถวายปัจจัยในการทำบุญ พร้อมส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีข้าราชการ ทหาร ตำรวจภาคเอกชนร่วมงาน กว่า 400 คน


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

สุพรรณบุรี สภ.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง รายงานคดีอุบัติเหตุสำคัญ
            พ.ต.ท. อรรถพร สุรฉัตร  สภ.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   รายงานคดีอุบัติเหตุสำคัญ ดังนี้
สภ.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  ภ.7 .เหตุเกิด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 05.30 น.
เหตุเกิด  ถนนสาย 321  ถนนมาลัยแมน บริเวณถนนตัดทางรถไฟ กม.ที่ 43-44  ม.3 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
             สภาพที่เกิดเหตุเป็นถนนคอนกรีต  ทางตรงตัดถนนรถไฟ ช่องทางเดินรถ 4 เลน มีเกาะกลางถนน แบ่งช่องทางข้างละ 2 เลน  คู่กรณี  เป็น รถบรรทุกพ่วง  ทะเบียน 86-3759 ,พ่วง 85-8248 นครปฐม ผู้ขับขี่ นายอู๊ด ปัดสะคลุ้ม อายุ ๓๐ ปีเศษ ที่อยู่ 105/4 ม.7 ต.กระตีบ  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม บาดเจ็บ คนโดยสารรถพ่วงเสียชีวิต 1 คน  ชื่อ นายณัฐพล บูชา อายุ 22 ปี อยู่เลขที่ 105/1 ม.7 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  รถบรรทุกพ่วง ทะเบียน 70-1130 ,พ่วง 70 -1131 สุพรรณบุรี ขับโดยนายสมศักดิ์ คำประเสริฐ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 ม.17 ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

           ได้รับความเสียหาย   รถยนต์ตู้ทะเบียน ฮร -4608 กทม.ขับโดยนาย นิพน สุภะศิลป์  อายุ 59 ปี 306 ม.8 ต.อุโมง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้รับความเสียหาย    รถยนต์ตู้ ทะเบียน 10-2412 สุพรรณบุรี ขับโดยนาย สมุพร แกว่งกสิกรรม อายุ 42 ปี 103/50 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับความเสียหาย

           ตามวันเวลาที่เกิดเหตุรถยนต์ตู้ 2 คันและรถบรรทุกพ่วง 1 คัน จอดรอขบวนรถไฟวิ่งผ่าน ได้มีรถบรรทุกพ่วง ทะเบียน 86-3759 ,พ่วงทะเบียน 85-8248 นฐ.ขับมาเร็วหยุดรถไม่ทัน ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่จอดรออยู่ และชนต่อไปยังรถตู้อีกสองคัน

           สาเหตุการตาย   จากอุบัติเหตุที่รถเฉี่ยวชนกัน 7.ผู้เสียชีวิต 1คน ผู้บาดเจ็บ 1คน มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสอบสวน ประเมินความเสียหาย  แนวทางแก้ไข รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่รถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำ หนด และ ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด


พนักงานสอบสวน พ.ต.ท. อรรถพร สุรฉัตร โทร.081-8999364
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สุพรรณบุรี ผู้ว่าฯเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2558 เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ร่วมจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2558 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2558   โดยจัดพิธีเวียนเทียนในวันที่ 4 มีนาคม นี้  เวลา 19.00 น. ณ บริเวณพระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนวัดทุกวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดพิธีดังกล่าวพร้อมกัน
       ทั้งนี้ วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น เมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เวียนมาบรรจบครบ อีกวาระหนึ่ง  ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ พุทธศาสนิกชน ได้ถือเป็นโอกาสบำเพ็ญกุศล บูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สมาทานศีล ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสีขาวร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเวียนเทียนตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว หรือวัดใกล้บ้าน  โดยพร้อมเพรียงกัน


เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

สวท.สุพรรณบุรี เตรียมถ่ายทอดเสียงเวทีปฏิรูปประเทศระดับจังหวัด 11 เวที           สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมถ่ายทอดเสียง 11 เวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

          นางจำนงค์  ศรัณยพิพัฒน์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สวท.สุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยแบ่งเป็น ระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 13 มี.ค. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสงวนหญิง ภายใต้หัวข้อ อยากเห็นคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างไรหลังการปฏิรูป และส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปได้อย่างไร โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน และเวทีระดับอำเภอ จำนวน 10 ครั้ง ต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2558 แบ่งเป็น ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี วันที่ 8 เม.ย.อ.บางปลาม้า วันที่ 22 เม.ย./อ.ศรีประจันต์ วันที่ 29 เม.ย./อ.สามชุก วันที่ 8 พ.ค./อ.อู่ทอง วันที่ 20 พ.ค./อ.สองพี่น้อง วันที่  27 พ.ค./ อ.ดอนเจดีย์ วันที่ 3 มิ.ย.และ อ.หนองหญ้าไซ วันที่ 10 มิ.ย./อ.ด่านช้าง วันที่ 17 มิ.ย./อ.เดิมบางนางบวช วันที่ 24 มิ.ย.

 


      ทั้งนี้ เวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูป ถือเป็นกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอความเห็นอย่างกว้างขวาง และแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงเชิงประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเสนอความเห็น ผ่านรายการ “รัฐสภาของเรา”ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.10-18.00 น.ได้อีกทางหนึ่งเกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445