วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สระบุรี พลตรี วีรยุทธ วุฒิศิลป์ เปิดการฝึกภาคสนาม นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2           จังหวัดสระบุรี -  จัดพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 การฝึกใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า            เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานเอนกประสงค์บุญชัยบำรุงพงศ์ โดยมี พลตรี วีรยุทธ วุฒิศิลป์  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นประธานในพิธีการฝึกภาคสนามวิชาทหารม้าของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่2ประจำปี2559 ตามที่โรงเรียน"นายร้อยพระจุลเจ้าเกล้า"ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2ประจำปี2559เข้ามารับการฝึกภาคสนามในการใช้ยุทโธปกรณ์  ของเหล่าทหารม้ามีนักเรียนนายร้อย 220 นาย เข้าฝึกภาคสนามศึกษาภาคทฤษฎี วิชาหลักนิยม ภารกิจ การจัดการ ภารกิจความสามารถการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า โดยกองการศึกษา  โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรี             การฝึกเป็นตัวบุคคล เช่นการขี่ม้าเบื้องต้น มีอาจารย์ฝึกขี่ม้าจากกองการศึกษาขี่ม้า ฝึกการขับรถถังและฝึกพลประจำรถถังโดยเครื่องช่วยฝึกพลรถถังแบบ"TaCos" โดยแผนกยิงและตรวจการณ์กองการศึกษาและการขับรถถังรถสายพานเบื้องต้นในสนามจริงโดยแผนกวิชายายยนต์ กองการศึกษา ศูนย์การทหารม้า พร้อมการฝึกพลประจำรถและฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริงโดยอาจารย์จากกองพันทหารม้าที่22 ศูนย์การทหารม้า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่2ซึ่งจะเข้าฝึกอบรมใน โรงเรียนทหารม้า แผนกกองการศึกษา ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรฯ ตามหลักสูตรต่อไป(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี พบคุณยายวัย 82 ปี ขาดไฟฟ้า ให้ แสงสว่าง มานาน กว่า 20 ปี           เมื่อ (28 กพ.60 ) สื่อมวลชนสระบุรีได้รับร้องเรียนให้ไปสำรวจและให้การช่วยเหลือคุณยายบุญเรือน พุ่มพวง อายุ 82 ปี ที่ได้รับเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 20 ปี    ได้รับแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ขอให้ความช่วยเหลือ คุณยายบุญเรือน  พุ่มพวง อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ตำบล กุดนกเปล้า อำเภอ เมือง จังหวัดสระบุรี เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 20ปี ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินขยายเขต  หลานๆที่เรียนหนังสือต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียง เทียน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้ จึงอยากให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
            จากการนำผู้สื่อข่าว ร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ มี ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองสระบุรี ทหารมณฑลทหารบกที่18ชุด รักษาความสงบแห่งชาติ มทบ.18 ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสระบุรี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่จำนวนหนึ่งจากการสำรวจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี พร้อมขยายเขตพร้อมเดินไฟฟ้าให้เป็นกรณีพิเศษใช้งบประมาณ100,000บาท ภายใน2อาทิตย์ เสร็จสิ้น จากนั้นให้คุณยายบุญเรือน พุ่มพวงไปจ่ายค่ามิเตอร์เอง มีผู้ใจดีไม่ประสงค์ออกนามได้บอกกับสื่อมวลชนว่าจะเป็นผู้ค่าใช้จ่ายค่ามิเตอร์และเดินสายไฟฟ้าในอาคารให้เอง สร้างความดีใจให้กับคุณยายบุญเรือน พุ่มพวง วัย82ปีและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)    ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี จัดโครงการ “ ประชารัฐ ซ่อม สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” ประจำปี 2560
            จังหวัดสระบุรีจัดงานแถลงข่าวดำเนินโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”ประจำปี2560
              เมื่อ27 ก.พ. 2560 เวลา13.30น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” ประจำปี2560 โดยมีดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน  บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18  นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนภาคเอกชน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(หลังใหม่) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

             นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการซ่อม/สร้างบ้าน”ประชารัฐ”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่)ประจำปี 2559 จำนวน 499หลัง มูลค่ากว่า26ล้านบาท ไปแล้วนั้น จังหวัดสระบุรีพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ประกอบกับในปัจจุบัน ยังมีประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการ”ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” ประจำปี2560              โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาลคือดำเนินการในรูปแบบ”ประชารัฐ”ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป้าหมายในโครงการครั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีบ้านที่จำเป็นต้องซ่อมแซม จำนวน 433 หลัง และที่จำเป็น ต้องสร้างใหม่ จำนวน23 หลัง รวมซ่อม/สร้าง ประจำปี2560 จำนวน 456 หลัง มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนกันยายน 2560
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จัดบริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
             เมื่อ (23 ก.พ. 60) นายบัณฑิตย์   เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดประสิทธิ์พรชัย (วังเลน) หมู่ที่ 5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี      โดย มีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อม พันเอก ชัยยา  จุ้ยเจริญ รอง ผบ.มทบ. 18 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ
             พร้อม  จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างส่วนราชการของจังหวัด ร่วมกับ  ส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

มุกดาหาร หน่วยทหาร มว.รส.ร.3 พัน.3 กกล.รส. ร่วม ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายปรีชา หนูจิตร จากเหตุอัคคีภัย
            เมื่อวันที่ 26 - 27 ก.พ.60 หน่วยทหารในพื้นที่ โดย มว.รส.ร.3 พัน.3 กกล.รส.จ.มุกดาหาร     ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับ นายปรีชา หนูจิตร บ้านเลขที่ 136 หมู่ 1 บ.กกแดง  ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
   


            ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหาย เมื่อวันที่ 22 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ผลการปฏิบัติได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านกกแดงและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมาก อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445