วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วช.จัดสัปดาห์วิจัยช่วงมหกรรมวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชวนตื่นตาตื่นใจกับงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติโดยปีนี้ผนึกกำลังเครือข่ายวิจัยนำเสนอผลงานภายใต้กิจกรรม " สัปดาห์แห่งงานวิจัยแห่งชาติ "  ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า มหกรรมวิจัยแห่งชาติปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 12 ได้รวม 3 งานใหญ่ที่จัดขึ้นในช่วงเวลา เดียวกันให้เป็นสัปดาห์แห่งงานวิจัยแห่งชาติ โดยการรวมพลังพันธมิตรด้านวิจัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. สำงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. การรวมพลังเครือข่ายวิจัยของประเทศครั้งนี้จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และจะเห็นทิศทางงานวิจัยชัดเจนขึ้น โดยสัปดาห์แห่งงานวิจัยฯ ประกอบด้วย  
 
1.มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีผลงานความก้าวหน้าใหม่ๆ กว่า 500 ชิ้นงาน เช่น อุปกรณ์ดักและฆ่าลูกน้ำยุงลาย เทคโนโลยีกล้องตรวจจอตาผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ ความรู้วิชาการและพบปะนักวิจัย  
2. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ จัดโดย สกว. โอกาสครบรอบ 25 ปี สกว. เพื่อให้รู้ว่า การสร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคตด้วยระบบวิจัยเป็นอย่างไร พร้อมช๊อป ชิม ชม กันได้ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่รอยัล พารากิน ฮอลล์  
3.การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ จัดโดย สวก.ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคมนี้ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจาก 5 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้ง 22 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมด้วย เพื่อค้นหาความต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมสำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าว เพื่อนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  
เลขาธิการ วช. กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ แห่งงานวิจัยฯ ถือเป็นการชุมนุมใหญ่ของ ประเทศด้านงานวิจัย โดยเฉพาะผลงาน ที่จัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้ ซึ่งมีทั้งส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้ใน 7 กลุ่ม และ การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เชื่อว่าจะสร้างความตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ ให้กับผู้เข้าชมแน่นอน เพราะแต่ละผลงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


 
จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ วช.
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              วันนี้(31 ก.ค.60)ที่ บริเวณแม่น้ำท่าจีน หน้าที่ว่าการ อำเภอบางปลาม้า  หมู่ที่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยทรงห่วงใยการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมเสริมสร้างและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตที่ดี ของพสกนิกร ทั่วราชอาณาจักร

                ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์  และการถวายความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงความสามัคคีของพลังมวลชนของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  และที่สำคัญ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในน้ำก็คือปลา เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งโปรตีนและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ หากพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากร  ความสำคัญของเกษตรกร และความสำคัญของอาชีพหลักของพี่น้อง ประชาชนชาวไทยนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรม ขณะที่อาชีพการประมงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถผลิตพันธุ์ปลาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึง ถือว่าเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยกันเสริมสร้างอาหารที่อยู่ในน้ำ  และเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากสิ่งเน่าเสีย อย่าให้มีวัชพืชอย่างเช่น ผักตบชวา เพื่อจะใช้เป็นแหล่งประมงและสถานที่ท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน
             ด้านนายสุรเชษฐ์  สุนทรศาสตร์  ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี มอบพันธุ์ปลาจำนวน  1,000,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทองปลายี่สก และยังได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลาจากคุณบุญทวี ตั้งไทยขวัญจะหมดเก้าชนิดจำนวน 65 ตัวได้ แก่ ปลาสวายเผือก  ปลาบึก ปลาเทโพ  ปลาแรด ปลายี่สกไทย ปลากระโห้ ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาวและปลาหมอไทย
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวง
              วันนี้(31 ก.ค.60) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยตัวแทนและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมโครงการ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวง   โดยนายบุญชู   กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเรื่องการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ของจังหวัดและอำเภอ  โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นลุ้นผลอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่งคณะวิทยากรมาสอนการประดิษฐ์เป็น “ดอกดารารัตน์”
              ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันแสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรในสังกัด ได้แสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 7,200 ดอก  เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ส่วนย่อยนครราชสีมา             ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ส่วนย่อยนครราชสีมา ว่าที่ร้อยโท เฉลิมชัย เลิศธรรมและทีมงาน ต้อนรับนายปรีชา พวงน้อยปภา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท และ คณะจำนวน 15 คน ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน และมอบของที่ระลึกให้ทางสถาบันฯ ก่อนลงพื้นที่ อ.ปักธงชัยเพื่อดูบ่อเปิด และบ่อสังเกตุการณ์ โดยทางคณะให้ความสนใจอย่างมาก และจะกลับไปทดลองทำจริงในพื้นที่สาธารณะ  ที่สามารถทำได้ก่อน เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2560
อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

เชียงใหม่ จัดทำโครงการ " เยาวชนเรียนรู้การปลูกข้าวแบบครบวงจร " บ้านป่าสักน้อย


 

             เมื่อวันที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 - 13.00 น. บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้านป่าสักน้อย ร่วมกับโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียน นำโดยอาจารย์ ปัทมาภรณ์ ม่วงทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียน ร่วมจัดทำโครงการ" เยาวชนโรงเรียนไมตรีจิตร่วมกับหมู่บ้านป่าสักน้อยเรียนรู้การปลูกข้าวแบบครบวงจรบ้านป่าสักน้อย" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าสักน้อย โดยมีวิทยากรและเจ้าของสภานที่คุณธนัด เมฆประโยชน์ ปราชญชาวบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่    เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กับนักเรียน โดยได้ถ่ายทอดเรื่อง เมล็ดพันธ์ข้าว การเตรียมดิน การเพาะกล้าข้าว เทคนิคการปลูกข้าว ฯลฯ

            ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อราชวงค์จักรี ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น บ้านป่าสักน้อยได้น้อม จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดปี 2560   ดังนี้ร่วมเรียนรู้เทคนิคกระบวนการ และลงมือปฎิบัติการเพาะกล้าข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยถาดเพาะ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เริ่มดำเนินการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2560 และ จะนำผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่มาแปรรูป อาทิ สบู่  โลชั่น ครีมอาบน้ำ ขนม อาหาร ฯลฯ โดยวิทยากรในการให้ความรู้ เป็นปราชญ์ในชุมชนบ้านป่าสักน้อย ถือเป็นการเรียนรู้เรื่องข้าวแบบครบวงจร เพื่อได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี ลงมือปฏิบัติเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มุ่งหวังให้กลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้ทัศนคติ ได้เห็นคุณค่าของข้าว และความสำคัญของชาวนาว่า มีเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ ต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการสำนึกรักษ์ และหวงแหนถิ่นเกิดของตัวเอง   ณ ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว บ้านป่าสักน้อยอำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445