วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารี ทรง เปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561           เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561นี้  โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี  2561  ในการนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ชนะเลิศการประกวดโคนม พระราชทานเกียรติบัตรแก่สหกรณ์โคนมที่ชนะเลิศการประกวด ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอแนวความคิด และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินตามพระราชอัธยาศัย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหารกระทรวงเกษตร พลตรีวันชาติ  ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18  พลตำรวจตรีชัยรัตน์  ทิพย์จันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมภริยา มี พ.อ.เพิ่มศักดิ์  ขุนโขลน  รองผอ.กอ.รมน.สบ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมฯชมรมฯ ผู้แทนสหกรณ์โคนม และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จ

             “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561”  ซึ่งมีระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโคนม, กิจกรรมนันทนาการเเละกีฬา, งานราตรีโคนม Cowboy & Cowgirl Night, กิจกรรมด้านนิทรรศการ เเละสัมมนาวิชาการ, ประกวดแผนสื่อสารการตลาด และ กิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น บันเทิง/มหรสพ ดนตรีกลางลานสานต่องานที่พ่อสร้าง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริเวณเขาตาแป้น อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สัมผัสบรรยากาศหน้าหนาว ท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมร่วมงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
            

               ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ร่วมสนุก สร้างความสุขครบรสทั้ง 7 วันเต็ม อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่างๆ  การจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นบ้าน  ท่องเที่ยวเมืองคาวบอยจำลอง  ชมมอเตอร์โชว์  การแข่งขันประกวดแนวคิดแผนสื่อสารการตลาด  การจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ฯลฯกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ ประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการภายใต้  Theme  นิทรรศการ  “สืบสาน  รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน  สู่โคนมไทย  4.0”               การจัดกิจกรรมการประกวดโคนม ครั้งที่ 35 เพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนมและแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย  การจัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติเพื่อให้นักศึกษา  ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์  เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการยอมรับกับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมแห่งชาติในปี 2561 นี้


 (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

อุบลราชธานี นอภ.ศรีเมืองใหม่ ตรวจเยี่ยมการสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงนา           วันนี้ 30ม.ค.2561 เวลา 09.00_12.00น.นายอภัย วุฒิโสภากร นอภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  พร้อมส่วนราชการ กศน. กอ.รมน.จ.อบ.ตชด.22 ได้ไปตรวจเยี่ยมการสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงนา และ ดูงานสร้างรูปปั้นพญานาคราช 9 เศียรสูง 9เมตร ยาว 89 เมตร ที่ประชาชนชาวศรีเมืองใหม่ และจากทั่วประเทศ ได้บริจาคเงินร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            และเตรียมงานปิดทองลูกนิมิตร สมโภชน์พระอุโบสถ วัดสวนหินผานางคอย ระหว่างวันที่17 -25ก.พ.61. มีการบวชชีพราหมณ์ สวดสมโภชน์ฯ และมหรสพตลอดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต/วัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติของบ้านดงนา-บ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ อีกทางหนึ่ง
อำนวย  เดชทองคำ  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลศุภมิตร มอบสิทธิ์ตรวจไขมันและน้ำตาลฟรี ที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์          ที่ ตลาดประชารัฐ  ตลาดสัมมาชีพ  สร้างรายได้ให้ชุมชน  บนความวิถีพอเพียง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  พบกับบูธของ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี  ที่มอบโปรโมชั่นโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาสุดคุ้มและร่วมสนุกรับของที่ระลึก  ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้น  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15.00 น. – 21.00 น.  ได้แก่  1.โปรแกรมตรวจสุขภาพมิตรดีสุขใจ ปกติ 999 บาท ลดเหลือ 799 บาท    2.บัตรครอบครัวสุขภาพ ราคา 500 บาท มีอายุ 2 ปี ใช้สิทธิส่วนลดได้ 6 ท่าน รวมเจ้าของบัตร   ส่วนลด 5% ค่ากายภาพ,ค่าทำแผล ส่วนลด 10% ค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์,ค่าแลป,ค่าเอ็กซเรย์,ค่าอาหารที่ครัวศุภมิตร ส่วนลด 50% สำหรับการตรวจสุขภาพโปรแกรม 1 เท่านั้น


              ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ตามแนวประชารัฐ  ทางโรงพยาบาลฯมอบสิทธิ พิเศษเฉพาะงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ผู้แก่สนใจเข้าร่วมชมบูธ จะได้รับคูปองตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด มูลค่า 680 บาท ฟรี


 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445


นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารอร่อย และ ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18           จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารของดีเมืองสุพรรณ ชูเอกลักษณ์อาหารพื้นบ้าน หาทานได้ยาก ท่ามกลางบรรยากาศอบอวลด้วยความรัก
           นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ มหกรรมอาหาร ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 ” ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้าน ยกระดับการพัฒนาฝีมือผู้ประกอบการค้าอาหาร ให้มีความเป็นมาตรฐานสู่สากลโลก อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของประชาชน
            โดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการออกร้านอาหารหลากหลาย 100 ร้าน 100 เมนู ที่เน้นอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สะอาด รสชาติอร่อย สามารถมอบให้แก่คนที่คุณรัก ในคอนเซปท์วันวาเลนไทน์ รวมถึงสนุกสุขใจกับศิลปินนักร้อง นักแสดงชื่อดัง ชมการศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนดื่มด่ำกับอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ที่บางเมนูในปัจจุบันหาทานได้ยาก เช่น ขนมผกากรองไส้มันม่วง ทองเอก เรไรหน้าปู ขนมเหนียว พระพาย และบุหลันดั้นเมฆ รวมถึงจะมีการประกวดอาหารอร่อย ในเมนู “แกงส้มแป๊ะซะ ปลาช่อนทอดผักรวม”และ “ข้าวผัดปลาสลิด”
            ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชน  เที่ยวชมชิม ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา บริเวณสี่แยกวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561


 


 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445