วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จัดกิจกรรมดีเดย์ “ เมเจอร์ ทำดี ปันสุข ส่งยิ้ม ” ให้น้องๆ โรงเรียนวัดคลองโมง


          เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์  จัดกิจกรรม พร้อมส่งมอบโครงการ " ทำดี  ปันสุข  ส่งยิ้ม " ปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดคลองโมง ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธ  ที่ 8 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ  จัดกิจกรรมการเล่น  มอบของขวัญวันเด็ก  ..
          เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จัดกิจกรรมดีเดย์ “ เมเจอร์ ทำดี ปันสุข ส่งยิ้ม ”  ให้น้องๆ โรงเรียนวัดคลองโมง  ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพลังจิตอาสา ร่วมสร้าง สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด แปลงเกษตร ปรับปรุงห้องสมุด แต่งแต้มสีสัน ภูมิทัศน์ บรรยากาศ  โดยรวมภายในโรงเรียน ให้พร้อมสมบูรณ์ และกิจกรรมสันทนาการ  ในโครงการ "เมเจอร์ ทำดี ปันสุข ส่งยิ้มในจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"


หนึ่งในนโยบายหลักของการดำเนินธุรกิจ  บริษัท  เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด  ที่สำคัญคือ การมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคม โดยให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนด้านต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชน มีความผูกพัน  รู้รักการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างสรรค์ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทั้งใน ด้านสติปัญญา  และอารมณ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

          โดย บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ เมเจอร์ ทำดี :  ปันสุข ส่งยิ้ม”  กับกิจกรรมดีเดย์ ปันสุข  ส่งยิ้ม ให้น้องๆ โรงเรียนวัดคลองโมง  ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพลังจิตอาสา ร่วมสร้าง ร่วม สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด แปลงเกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวัน  การพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ รวมถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่งแต้มสีสัน บรรยากาศ  โดยรวมภายในโรงเรียน ให้พร้อมสมบูรณ์ และกิจกรรมตัดผมฟรี เลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน  เพิ่มรอยยิ้ม  และความสุข  ในโรงเรียนนี้ต่อไป  กับโครงการ "เมเจอร์ ทำดี ปันสุข ส่งยิ้ม” ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่
"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจในปณิธานที่แน่วแน่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชน มีความผูกพัน รู้รักการเรียน รวมถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญา และอารมณ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป รวมถึง รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ และ ภาพความทรงจำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความสามัคคี ที่จะตราตรึงอยู่ในใจทุกท่านตลอดไป

ซึ่งนี่คือ ความตั้งใจจริงจากพวกเรา ชาว เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ ทุกคน

 

 


 

     

 ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445