วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สระบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายวิเชียร พุฒิวิญญู           จังหวัดสระบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
              เมื่อ 29 ก.ย.59 เวลา 18.00 น.จังหวัดสระบุรีโดย ดร.ชรัส  บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของ นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนางอังคณา  พุฒิวิญญู  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานจังหวัดสระบุรี โดยมีพลโทชัยยุทธ   พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) เดินทางเป็นประธานในพิธี นายสืบ  รอดประเสริฐ  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวอวยพร  มี พลตรี รังสรรค์  ยิ้มสู้  รองผอ.กอ.รมน.สบ. พล.ต.วีรยุทธ  วุฒิศิลป์ ผบ.ศม. พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 พร้อม อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ.อาคาร ประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

นายวิเชียร นางอังคณา พุฒิวิญญู ร่วมมอบกุฏิพระสงฆ์ 12 หลัง วัดพระพุทธฉาย             โครงการประชารัฐสร้างบุญถวายกุฎิเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

               เมื่อ 29 ก.ย.59 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมมอบกุฏิพระสงฆ์ ให้กับพระราชธีรภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย จำนวน 12 หลัง เพื่อสนับสนุนให้กับพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาบาลีและพระธรรมวินัย ตามโครงการประชารัฐสร้างบุญถวายกุฎิเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ  ศูนย์ศึกษาภาษาบาลีพุทธฉาย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


               ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยได้มีการส่งมอบบ้านไปแล้ว จำนวน 499 หลัง แต่อีกส่วนด้านการสนับสนุนด้านศาสนาซึ่งพบว่าศูนย์ศึกษาบาลีพุทธฉายแห่งนี้ มีพระภิกษุสามเณรเดินทางมาศึกษาบาลีและพระธรรมวินัย แต่ยังขาดกุฎิพักของพระภิกษุสามเณร จังหวัดสระบุรีจึงได้ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและแรงงานร่วมกันจัดสร้างถวาย
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สระบุรี สภ.เฉลิมพระเกียรติ จัดงานเกษียณอายุราชการ แด่ ร.ต.อ. สมพงษ์ ตรีเฆม             สระบุรี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี              เมื่อ (28 ก.ย.59) เวลา 19.00 น. พ.ต.อ. เกษดา วัชรานนท์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาส การจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ ร.ต.อ. สมพงษ์ ตรีเฆม รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี   ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการตำรวจมาจนครบวาระการเกษียณอายุราชการด้วยความขยัน หมั่นเพียร รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่รักใคร่แก่เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และประชาชนในพื้นที่


                โดยมีผู้บังคับบัญชา และเพื่อนๆข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สมพงษ์ นภาพร สุนทรธรรม จัดใหญ่ เกษียณอายุราชการ ปลัดณัฐวุฒิ แสงดาว             สมพงษ์  สุนทรธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโคกคราม  นภาพร สุนทรธรรม ประธานสภาเทศบาลฯ   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พร้อม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กว่า 70 ชีวิต ร่วมจัดงานเพื่อเป็นเกียรติ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ณัฐวุฒิ แสงดาว ปลัดเทศบาลตำบลโคกคราม มี นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า  นายประพันธ์ คุณนายสุเทียม บุญคุ้ม สุวิช ชูตระกูล อัยการฝ่ายคดีอาญา สำนักงานอัยการภาค 7  พร้อมแขกผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน ให้เกียรติ ร่วมแสดงความยินดี  ณ บ้าน แพร ภูมิ พลอย รีสอร์ท ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


             29 กันยายน 2559  เวลา 18.00 น. สมพงษ์ นภาพร สุนทรธรรม  เปิดบ้าน แพร ภูมิ พลอย จัดงานเลี้ยงฉลอง ให้กับ ณัฐวุฒิ แสงดาว ปลัดเทศบาล ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้ โดย มี ธัญชนก แสงดาว หัวหน้าสำนักปลัด และรักษาการ หัวหน้ากองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เทศบาลตำบลห้วยวังทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ศรีภรรยา ร่วมงาน


              บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง มีซุ้มอาหาร ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลโคกคราม มี เจ้าหน้าที่ บริการเครื่องดื่ม ตามโต๊ะต่างๆ  ที่สะดุดตา คงจะหนีไม่พ้น ซุ้มหมูย่าง จากเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ  นำทีมโดย นายกวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย ปลัดวิชัย นิลปั้น ปลัดเทศบาล นำหมูย่างมาตั้งเตาย่างกันสดๆ ในบริเวณงาน เพื่อบริการแขกที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมี ซุ้มทอดมันปลา จากราชบุรี ของท่านอัยการมวลชน สุวิช ชูตระกูล ที่ร่ำลือกันนักหนาว่าอร่อย จนต้องยกนิ้ว มาร่วมออกร้านในค่ำคืนวันนี้ด้วย
              ผมไปถึงบริเวณงาน ประมาณ 17.30 น. ก่อนงานจะเริ่มประมาณ ครึ่งชั่วโมง เพื่อดูการตระเตรียมงาน และ ตั้งใจจะไปบันทึกภาพ ตั้งแต่ภาพแรก ของการร่วมอวยพร วันงานเกษียณอายุราชการ ของปลัดณัฐวุฒิ แสงดาว  เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพต่างๆไว้ดูเป็นที่ระลึก  18.00 น. เจ้าของงานวันเกษียณอายุมาถึงบริเวณงาน แขกผู้มีเกียรติทยอยเข้างาน มีการมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก สำหรับงานในค่ำคืนวันนี้ ด้วย


              เวลาประมาณ 19.30 น. พิธีกร เริ่มดำเนินการ บนเวที แนะนำประวัติเจ้าของงาน โดยสังเขป ปลัดณัฐวุฒิ แสงดาว เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ในตำแหน่งปลัดอำเภอ ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอสองพี่น้อง และได้พบรักและสมรส กับคุณธัญชนก แสงดาว ที่นั่น ปลัดณัฐวุฒิ แสงดาว เบนเข็มชีวิต เข้าสู่งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเห็นว่า จะได้ทำงานกับท้องถิ่นและใกล้ชิดประชาชน โดยโอนย้ายจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ ได้เริ่มงานครั้งแรกที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี กับ นายกวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม  นายกเทศมนตรี ถึง 7 ปี ก่อนจะย้านมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลที่เทศบาลตำบลโคกคราม กับนายกสมพงษ์ สุนทรธรรม อ.บางปลาม้า 10 ปี และ เกษียณอายุที่นี่
               ปลัดณัฐวัฒิ แสงดาว  เป็นคนดี สุภาพ เรียบง่าย ทำงานสนองนโยบาย รัฐบาล และ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างดีเยี่ยม นี่เป็นคำยืนยัน จาก นายก เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ วสันต์ พงษ์วิริยะธรรม  พร้อมทั้งเป็นที่รักใคร่ ของข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด ตลอดจน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  นายกวสันต์ บอก .. ผมส่งปลัดณัฐวุฒิ มาให้ นายกสมพงษ์ ในช่วงที่เทศบาลตำบลโคกคราม กำลังต้องการปลัดเทศบาล ที่ทำงาน ได้ดี  ซึ่งผมเห็นว่า น่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่ท่านจะได้มาอยู่บางปลาม้า ซึ่งใกล้บ้านด้วย จึงให้ย้ายมา แต่ความผูกพัน ก็ยังคงมีอยู่อย่างแน่นแฟ้นเช่นเดิม  ซึ่งวันนี้ ทีมงาน จากเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ก็ยกทีมกันมา พร้อม หมูย่าง เพื่องานในค่ำคืนวันนี้ โดยเฉพาะ


              สมพงษ์ นภาพร สุนทรธรรม  บอกเสียดาย ที่ท่านมาถึงวันเกษียณอายุราชการ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ทำให้ผมได้เบาใจกับงาน ของเทศบาลอย่างมาก  ปลัดณัฐวุฒิ ท่านเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี ทำงานสนองนโยบาย ของทางเทศบาล ได้อย่างดี  ไม่ขาดตกบกพร่อง 10 ปีที่ร่วมงานกัน จึงเป็นระยะเวลา ที่ผม และ คณะผู้บริหาร รวมถึง ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ พนักงาน อีกกว่า 70 ชีวิต ต่างทำงานกันอย่างมีความสุข จึงรู้สึกเสียดาย แต่ก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่ง ของข้าราชการ ที่ถึงเส้นชัย และ ได้พักผ่อน ก็ขอให้ท่าน ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ กับ ครอบครัวอย่างมีความสุข


              ท่านประพันธ์ บุญคุ้ม อดีตนายอำเภอบางปลาม้า บอกท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอบางปลาม้า เมื่อต้นปี 2550 ซึ่งตอนนั้น ปลัดณัฐวุฒฺิ  ได้ย้ายมาก่อนแล้ว 1 ปี ได้ร่วมงานกัน ซึ่งก็สร้างความประทับใจ มากมาย ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554  หน้าที่ว่าการอำเภอกำลังจะประสบปัญหาน้ำท่วม ปลัดณัฐวุฒิ ก็สั่งหินคลุกมาเทเป็นถนนตลอดแนวหน้าอำเภอบางปลาม้า เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผมเห็นแล้วก็ทึ่งว่า ท่านตัดสินใจ ได้รวดเร็ว ทันการ ทำงานกันมา 6 ปี จนผมเกษียณอายุราชการก่อน และ ได้ตัดสินใจ ปลูกบ้าน และ ตั้งรกราก อยู่ที่นี่ ก็เป็นพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลโคกคราม ซึ่งท่านก็ดูแลอย่างดี 

              นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า  ขึ้นอวยพร ให้ปลัดณัฐวุฒิ แสงดาว  ท่านบอกรีบกลับจากงานเลี้ยงส่ง รองผู้ว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งวันนี้ มีงานเลี้ยงส่งสองที่ อีกที่ เป็นงานเลี้ยงส่ง รอง ผบก.ภ.จว. สพ. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ไปเป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี  แต่ต้องรีบกลับมางานนี้ เพราะเกรงว่าจะดึกเกินไป แต่ก็ทันเวลาพอดี ท่านนายอำเภอบอก .. อำเภอตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกคราม จึงต้องพึ่งพาอาศัย เทศบาลอยู่ตลอด ทั้งเรื่องกำลังคน  งบประมาณ และ อีกหลายเรื่อง ซึ่ง 2 ปี ที่ผ่านมา ก็ได้รับการสนับสนุน ด้วยดี จาก ท่านนายกสมพงษ์ และ ปลัดณัฐวุฒิ เป็นอย่างดี วันนี้ รู้สึกเสียดาย เพราะท่านเป็นบุคลากร ที่ดี มีคุณภาพ อีกทั้งท่านเป็นคนดี อยากให้อยู่กันนานๆ แต่ก็จนใจเมื่อท่านได้ถึงเส้นชัยของชีวิตราชการแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวอย่างมีความสุข               ท่านอัยการมวลชน สุวิช ชูตระกูล อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา สำนักงานอัยการภาค 7 เดินทางมาจาก ราชบุรี โดยในวันนี้ ท่านมาพร้อมซุ้มอาหาร ทอดมันปลา  ท่านบอก .. ปลัดณัฐวุฒิ  เป็นบุคคล ที่ท่านนายกสมพงษ์ สุนทรธรรม รักมาก  ถึงได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอย่างยิ่งใหญ่ ให้ในวันนี้ นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ  เพราะอยู่ก็รักกัน วันเกษีณอายุ ก็จัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ให้ ผมรู้สึกยินดีแทนท่านปลัดปลัดณัฐวุฒิ ทำงานได้ดีอย่างไม่มีที่ติ ตามที่ ผู้เกี่ยวข้อง ได้กล่าวถึงกันมา ตั้งแต่ช่วงต้น ไม่มีประวัติด่างพร้อย นับเป็นความสำเร็จ ของชีวิตราชการ ที่ก้าวสู่เส้นชัยของชีวิต ได้อย่างสง่างาม 


               ปลัดณัฐวุฒิ แสงดาว บนเวที พร้อมกับ ศรีภรรยา ธัญชนก แสงดาว  กล่าวขอบคุณ นายกวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม พร้อมชาวหนองหญ้าไซ  กล่า่วขอบคุณนายกสมพงษ์ ประธานสภา นภาพร สุนทรธรรม พร้อม เพื่อนข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลโคกคราม ขอบคุณนายประพันธ์ คุณนายสุเทียม บุญคุ้ม  นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า ขอบคุณอัยการสุวิช ชูตระกูล  พร้อมทั้ง  ปลัดมานิตย์ มีศรี ปลัดอำเภออาวุโส อ.บางปลาม้า  คุณนายดารัตน์ ศรีสุนทรพินิจ  คุณจินตนา กาญจนจิตต์เจริญ  คุณสมพร กาญจนจิตต์เจริญ  จากร้านแม่บ๊วย  พรจิตร มุขโต รองนายกเทศมนตรี ต.โคกคราม  ท่านสัสดีอำเภอบางปลาม้า พ.ต.นิคม คุณชื่นจิตร ปั้นพงษ์ สจ.ช้าง ธงชัย กล่ำจตุรงค์  ส.อบจ.สพ.  วัฒนากร คำพันธ์  จาก ก.วัฒนาพานิช  นายกวีระ หวลบุดตา อบต.มะขามล้ม นายกสุรพงษ์ พนากิจกุล จาก เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา  นายก ดณิษา ใจเพชร จาก อบต.กฤษณา นายก บัณฑิต เฮงวัฒนา จาก เทศบาลตำบลบ้านแหลม นายกณรงค์ ลิ้มจันทร์ทอง จาก อบต.วังน้ำเย็น  นายกดำรงค์กิตติ์ บุญสงวนศรี  จาก เทศบาลตำบลต้นคราม  นายกอภิชาติ ชโลธร   เสี่ยหมู จตุพร อุ่นวิจิตร จาก หจก.ส.บำรุงดิน  เกษม บุญฉันท์ สง่าแสง  รองฯธนวัฒน์ มีบุปผา  หัวหน้าสัมฤทธิ์ ขจรกลิ่น  ผอ.พิสัย บุญประกาศิต  ผอ.ชัยโย ตระกูลราษฎร์  ผอ.พิมาย โสมภีร์  ผอ.สมชาย อุบลวรรณ   ผอ.สุพรรณ วิเชียรศรี หมอทรงวุฒิ โอภาส   ปลัดวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า ปลัดนิธิ คงสมจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลตะค่า  ปลัดอารีย์ สุพรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ปลัด วิชัย นิลปั้น ปลัดเทศบาล ตำบลหนองหญ้าไซ  และ ปลัดสมพล จงสมจิตร ปลัดเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ว่าที่ ปลัดเทศบาลตำบลโคกคราม คนใหม่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมงานในวันนี้ ขอบคุณพิธีกร กิตติมศักดิ์  ทั้งสองท่าน ในคืนวันนี้เป็นอย่างสูง


เรวัติ  น้อยวิจิตร นสพ.พลังชน   rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445