วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สพร. 2 สุพรรณบุรี เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือแรงงาน สู่มาตรฐานสากล              สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ๑ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ ๑ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
             ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๕ คน. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี ชาวดอนเจดีย์ รวมพลังขับเคลื่อน โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"            นายกิติพงษ์  แย้มมี  นายอำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อส. อ. ดอนเจดีย์ ร่วมกับ หน่วยทหาร มทบ.17 นำโดย จ่าสิบเอกวินัย เจนจบ ได้ดำเนินงานโครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ "


            โดย นายอำเภอดอนเจดีย์  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอดอนเจดีย์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ  ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
          ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนรวมพลังขับเคลื่อน โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"  ในเขตพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ องค์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สถานที่ทำการยุทธหัตถีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี แขวงทางหลวง บูรณาการร่วม ป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณจุดกลับรถ ตลาดสวนแตง             ที่ จ.สุพรรณบุรี นายจตุพล เทพมังกร ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1 พร้อมด้วย นายธนัทเดช มูลพันธุ์ รอง ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบ มทบ.17 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี นายนิทัศน์  ลีอารีย์กุล สจ.เขตสวนแตง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำแบริ่เออร์คอนกรีต มาวางบริเวณจุดกลับรถ ตลาดสวนแตง ซึ่งอยู่เส้นทางมาลัยแมนสายสุพรรณบุรี-นครปฐม ต.สวนแตง  โดย นายจตุพล กล่าวว่า เป็นการบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำแบริเออร์คอนกรีตมาวางบริเวณจุดกลับรถเพื่อกำกับการเดินรถให้อยู่ในช่องทางที่เรากำหนดไว้ เนื่องจากบริเวณจุดกลับรถแห่งนี้ พบว่ามีรถยนต์ขับย้อนศรจากทุกทิศทาง มากกว่า 3,000 คันต่อวัน และเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งแขวงทางหลวง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในด้านกายภาพ พยายามหามาตรการมาช่วยลดปัญหาการขับขี่ย้อนศร ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุต่างๆโดยการใช้รูปแบบการจัดวางแบริ่เออร์ เพื่อให้การกลับรถเข้ามาได้ทิศทางเดียว ทำให้รถที่จะขับย้อนศรทำได้ยากขึ้น หรือไม่ได้เลย  หลังจากวางแบริ่เออร์เสร็จ จะติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อนับปริมาณรถและสำรวจดูว่ามีรถที่ขับขี่ย้อนศรปริมาณมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะทำการเปรียบเทียบให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบอีกครั้ง ครั้งนี้เราได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองกำลังรักษาความสงบ มทบ.17  กองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน  เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการกลาง ภ.จว.สุพรรณบุรี และจาก สภ.อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยได้รับการสนับสนุนแท่นแบริ่เออร์ทั้งหมดจาก นายนิทัศน์  ลีอารีย์กุล สจ.เขตสวนแตง และมีหน่วยงานของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ มาลงพื้นที่ด้วย               ซึ่งการดำเนินการมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมาตรการระยะสั้นเราได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน รณรงค์ให้ประชาชนใช้เส้นทางในชุมชนเพื่อลดปัญหาการย้อนศร ครั้งนี้เป็นมาตรการระยะกลาง โดยการใช้อุปกรณ์งานทางมาช่วยกำกับการขับขี่ มาตรการระยะยาวเราจะใช้งบประมาณติดตั้งไฟสัญญาณบริเวณทางแยกวัดโรงช้าง เพื่อให้ระบบการขับขี่ในชุมชนสวนแตง มีนัยยะจูงใจในการไม่ขับขี่ย้อนศร นี่คือมาตรการในปี 2562 ที่จะของบประมาณไป จุดนี้เป็นจุดหลักซึ่งถ้าทำจุดนี้ได้สำเร็จจะสามารถแก้ปัญหาการขับขี่ย้อนศรไปได้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาอีกเรื่องของชุมชนนี้คือในฝั่งตลาดมีการขับย้อนศรและเส้นทางภายในตลาดก็ไม่เอื้อ จุดนั้นคงต้องใช้การรณรงค์ใช้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกำกับดูแลอีกแรงหนึ่งด้วย ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของ จ.สุพรรณบุรี  ติด 1 ใน 10 ของประเทศ มีสถิติที่ได้บันทึกกันมาทำให้ดัชนีชี้วัดของเราไม่ดี ทั้งที่ถนนดีมากที่สุดในประเทศ แต่อาจเพราะถนนดีมากทำให้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมอีกอย่างคือการขับขี่ย้อนศรหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจร จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง ฉะนั้นขอฝากกับพี่น้องประชาชนไว้ว่า ขอให้ขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนร่วมทาง เพื่อให้การขับขี่ปลอดภัย และลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้

เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ร่วม อบต.ทับตีเหล็ก วิ่งระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
            ที่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  จ.สุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี  จัดขึ้นเพื่อหาเงินในการช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชน และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวแสดงความชื่นชม ที่นักศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตระหนักและให้ความสำคัญ เอาใจใส่สุขภาพของประชาชน  ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีง่ายๆ  ไม่ต้องใช้งบประมาณ  ด้วยการ เดิน – วิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้ร่างกายแข็งแรง ลดจำนวนผู้ป่วย ที่ต้องไปรับบริการในโรงพยาบาล ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงมีการจัดหารายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพ และที่สำคัญคือทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในอันที่จะเป็นประโยชน์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วออกไปดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


             ด้าน ดร.ปริทัศน์  เจริญช่าง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางด้านสุขภาพ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  2 สาขา คือ หลักสูตรสาขาสาธารณสุขชุมชน  และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ ๑.กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายด้วยวิธีพื้นฐานตามวิถีพอเพียง ๒.สนับสนุนภารกิจของกองทุนสุขภาพชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง ๓.สร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มประชาชนและเครือข่ายสุขภาพ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยงาน รวมถึงกลุ่มผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จริง ๔.รวบรวมทุนทรัพย์ ช่วยเหลือ สนับสนุน การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในตำบลทับตีเหล็กทุกหมู่บ้าน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของวิทยาลัย นักเรียนจากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๐๐ คน

 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี จัดหางานบูรณาการร่วม ออกแนะแนวการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพให้นักเรียน
           จัดหางานสุพรรณ ลุยสถานศึกษา เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพ
           นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 1/2561 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการเลือกประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ณ โรงเรียนอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมในงานมีการอภิปราย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "หน่วยงาน 5 ส." ช่วยเราได้อย่างไร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  อีกทั้งยังมีนิทรรศการทางชีพ  การบริการจัดหางานและแนะนำอาชีพอิสระจากรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่

           นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ค้นศักยภาพอย่างไรให้ได้ถึงเส้นชัยในอนาคต” จากนางสาวณัชชา หลำแสงกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก การจัดงานในครั้งนี้มีนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  910  คน


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

เอไอเอส ไฟเบอร์ เปิดตัว เน็ตบ้าน พร้อมให้บริการแล้วที่ สุพรรณบุรี            เอไอเอส ไฟเบอร์ ให้บริการแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม พลิกหน้าประวัติศาสตร์ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ จัดอาวุธเด็ดรวมพลังเพื่อลูกค้ายุคดิจิทัล  ด้วยแพ็กเกจที่ดีที่สุดในตลาด “AIS Fibre Power 4 Package”แพ็กเกจเน็ตบ้านที่คุ้ม ครบ ไม่อั้น ลงสู้ศึกคอนเวอร์เจนท์ ครั้งแรก  กับการบริการแบบ Unlimited ให้ใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ผนึกพลัง 4 สุดยอดจากเอไอเอสไว้ในแพ็กเดียว ได้แก่ เน็ตบ้านความเร็วสูง, คอนเทนต์บันเทิงระดับโลก, ซิมมือถือเล่นเน็ตไม่อั้น และ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด ทั่วประเทศ สมัครได้แล้ว   ตลอดจนเข้าถึงไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันที่มากกว่าเดิม 2- 3 เท่า  จากการใช้งานแบบ Second Screen คือ 1 คนมากกว่า 1 จอ รวมทั้งเทรนด์การชมคอนเทนต์วีดิโอ และการไลฟ์สตรีม ที่ใช้งานดาต้าสูง ทำให้หมดกังวลเมื่อไม่อยู่บ้าน ก็สามารถใช้งานเครือข่าย AIS ได้แบบไม่อั้น ในแพ็กเกจเดียว

            โดย คุณฐิติวัชร   ปานุ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานขายและการตลาดภาคกลาง เปิดเผยว่า   “เอไอเอส ไฟเบอร์ รุกตลาดเน็ตบ้านที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ที่มีการใช้งานดาต้าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม จากทุกสถานที่ทั้งในบ้าน นอกบ้าน ที่ทำงาน หรือระหว่างเดินทาง ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ ทำให้เรามองเห็นว่าการใช้งานเครือข่ายของลูกค้าไม่ควรมีข้อจำกัด จึงเป็นที่มาของการจัดรูปแบบแพ็กเกจที่ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุดด้วย “AIS Fibre Power 4 Package” เมื่ออยู่บ้านก็สามารถใช้งานเน็ตบ้านได้อย่างเต็มที่บนเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง ทั้งเชื่อมต่อโลกออนไลน์ และชมคอนเทนต์บันเทิงระดับโลก เมื่ออยู่นอกบ้านก็ไม่ต้องกังวลถึงการใช้งานดาต้าได้ไม่จำกัด บนเครือข่าย 4G ที่เต็มประสิทธิภาพทั่วประเทศ เมื่อไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ฯลฯ ก็สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ไม่อั้น เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ไหน AIS ก็มีเครือข่ายให้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีสะดุด ในราคาสุดคุ้ม ถือว่าเป็นการมอบความคุ้มค่าที่ครอบคลุมทุกความต้องการลูกค้าเอไอเอสยุคดิจิทัล
             ทั้งนี้ อีกหนึ่งความตั้งใจของเอไอเอส นอกจากจะให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว เรายังมองเห็นเทรนด์ยุคนี้ที่การชมคอนเทนต์วีดิโอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเครือข่ายที่กำลังได้รับความนิยม เราจึงคัดเลือกสุดยอดคอนเทนต์ระดับโลกที่พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ มารวบรวมไว้บนกล่อง AIS PLAYBOX และแอปฯ AIS PLAYทั้งความบันเทิงแบบพรีเมียมจากช่องดัง ดูทีวีสดแบบ HD มากกว่า 100 ช่อง พร้อมทั้งแพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าคอบันเทิงโดยเฉพาะ ซึ่งวันนี้ลูกค้าที่สมัคร AIS Fibre Power 4 Package รับสิทธิ์ชม Platinum Full HD Package ฟรีสูงสุดถึง 12 เดือน”
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445