วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลพญาไท 3 ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและตาต้อกระจกฟรี สำหรับผู้มีรายได้น้อย             โรงพยาบาลพญาไท 3 ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและตาต้อกระจกฟรี  70 ข้อเข่า 70 ดวงตา สำหรับผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน  และ อายุ 50-80 ปี  ขยายเวลาถึง 05-ธ.ค.2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1772  รับใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 สมเกียรติ มากศิริ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ปัตตานี พ.อ.สมคิด คงแข็ง ดำเนินโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ
               เมื่อ๒๙พ.ค.๒๕๖๐เวลา๐๙.๓๐น.โครงการปลูกข้าวอินทรีย์โดยพ.อ.สมคิด คงแข็ง ผบ.ฉก.กรม ทพ.ที่๔๒จ.ส.อ.สุนทร คิดใจเดียว จนท.ฝ่ายกิจการพลเรือน กรม ทพ.ที่๔๒มอบหมายให้นางโสภี สังผอม ปราชญ์ความมั่นคงฯประธานองค์กรภาคเอกชนเพื่อสันติและมวลชนเสื้อเขียวคิดดีทำดี ดำเนินโครงการปลูกข้าวอิยทรีย์ในพื้นที่ ม.๓ ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ในพื้นที่จำนวน๕๓ไร่


                  โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการไถ่นาจากหน่วยทหารดังกล่าวผลการปฏิบัติดำเนินการไถ่หว่านเมล็ดข้าวเปลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นรถถีบต้านภัย บุหรี่ สุรา ยาเสพติด
              เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด คณะกรรมการดูแลสุขภาพตำบลเชิงดอย ร่วมกับชมรมอสมตำบลเชิงดอย ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย เทศบาลตำบลเชิงดอย และเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นรถถีบต้านภัยบุหรี่สุรายาเสพติดเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพพฤติกรรมที่ดีขึ้นโดย ได้รับเกียรติจากท่านวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้านป่าสักน้อยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ

                โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การดูแลสภาพแวดล้อมที่บ้านในชุมชน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้มีความเหมาะสม สู่การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีการปั่นรถจักรยาน โดยได้รับการอนุเคราะห์จากชมรมปั่นจักรยานตำบลป่าป้องนำขบวนตำรวจจราจรจากสถานีภูธรดอยสะเก็ดดูแลความปลอดภัยระหว่างปั่นและมีการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย มีการมอบทรายอะเบท  และปล่อยขบวน เพื่อรณรงค์ Big cleaning Day ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย


ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

สุพรรณบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วนติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาพื้นที่กว่า 1 แสนไร่
           จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวนากว่า 1 แสนไร่ พร้อมประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 4 อำเภอ               นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายชนพหล  ส่งเสริม  นายอำเภออู่ทอง   /นายพรศักดิ์  ภู่อิ่ม  ผู้อำนวยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี  /นายวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหา  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 /นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี  /นายมณเฑียร   นาคทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว ลงพื้นตรวจติดตามพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ที่  ตำบลศาลาขาว  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยนายพิภพ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อ.อู่ทอง  รวม 51 หมู่บ้าน 324 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน  122,000 กว่าไร่                   ซึ่ง ที่ผ่านมา ทางจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชลประทานจังหวัด อบจ.สุพรรณบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เครื่องสูบน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง กระสอบทราย แต่อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในภาคกลางและที่สุพรรณบุรี ในเบื้องต้นได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากนา  หากฝนไม่ตกในระยะนี้ สถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ปกติ และขอยืนยันว่า ทางจังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลือขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจได้ว่าทางจังหวัดจะดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้วจำนวน 18 เครื่อง  และขนาด3 ลบ.ม. จำนวน 25 เครื่อง


               ด้านนายวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหา  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กล่าวเพิ่มว่า ในนามของ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ซึ่งส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน  ได้รับมอบหมายนำเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง โดยจะสูบน้ำได้ 3000 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมงและสามารถสูบน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ นายมณเฑียร   นาคทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว พร้อมประชาชนในเขตตำบลศาลาชาวและชาวอำเภออู่ทอง  ต่างประทับใจที่ทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว เชื่อว่าสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่นานับแสนไร่ได้โดยเร็ว 
 เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445