วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สุพรรณบุรี จัดงานแห่เทียนพรรษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่ workpoint ถ่ายทอดสด
             จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธ ชูการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ด้วยขบวนแห่เทียนทั้ง 10 อำเภอ อย่างยิ่งใหญ่อลังการ              ขอบคุณภาพจาก Smile on Radio News

               นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ประจำปี 2558  พร้อมปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาจาก 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมกันนี้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากเฝ้าดูขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางขบวนแห่ในตัวเมืองสุพรรณบุรี
  
ขอบคุณภาพจาก Smile on Radio News

                ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขบวนแห่เทียนพรรษาจาก 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งแสดงถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมให้แพร่หลายมากขึ้น อันจะส่งผลให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่กล่าวขานและมีชื่อเสียงในการจัดงานประเพณีในครั้งนี้ไม่ด้อยกว่าจังหวัดอื่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้น โดยขบวนแห่ดังกล่าวมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการแกะสลักเทียนสื่อความหมายเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ รวมถึงการสื่อความหมายไปถึงพุทธประวัติ วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละอำเภอ อีกทั้งในปีนี้มีการเพิ่มเทคนิคพิเศษต่างๆมากมายอาทิ การติดไฟกระพริบและการทำให้เทียนหมุนซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้ชมได้ตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆนำหน้าขบวนแห่ด้วย
               สำหรับเส้นทางขบวนแห่เทียนจะเริ่มเคลื่อนออกจากแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ไปยังหอนาฬิกา เลี้ยวขวาตามเส้นทางถนนเณรแก้ว แล้ววกกลับมาบริเวณแยกนางพิมพ์  สิ้นสุดบริเวณหน้าโรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ และจะกลับไป จัดแสดงที่วัดป่าเลไลย์วรวิหาร ต่อไป ทั้งนี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง workpoint ดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2558 ในครั้งนี้ด้วย
          ผลการตัดสินการประกวด ขบวนเทียนพรรษา ประจำปี 2558  รางวัลที่ 1 ได้แก่ อำเภออู่ทอง รับเงินรางวัล 160,000 บาท  รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  รับเงินรางวัล 90,000  บาท   รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอเดิมบางนางบวช และ อำเภอหนองหญ้าไซ  รับเงินรางวัล 60,000 บาท  สำหรับรางวัลชมเชย  ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า  อำเภอศรีประจันต์  อำเภอสามชุก  อำเภอด่านช้าง  อำเภอสองพี่น้อง อำเภอดอนเจดีย์  รับเงินรางวัล อำเภอละ 30,000 บาท เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ประจำปี 2558เสน่ห์สิริมงคลวิถีไทย ไหว้ครูกลอง
ห้ามพลาด ... ครั้งหนึ่งในชีวิตแห่งการเป็นศิลปิน ... ศิลปะการแสดง ควรไหว้ครูกลอง

     ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกลอง   ซึ่งถือว่ากลองเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นครูใหญ่สามารถควบคุมจังหวะศิลปะการแสดงด้วยเสียงไพเราะโด่งดังมีอำนาจทรงพลังปลุกเล้าสะกดจิตใจ ของผู้ชมและผู้ฟังได้ดีที่สุด ในวิถีศิลปะการแสดงไทยใช้กลองเป็นเครื่องดนตรีโหมโรง เริ่มต้นไหว้ครูของศิลปะการแสดงทุก ๆ ครั้ง    และกลองเป็นเครื่องดนตรีนำเข้าสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่งดงามและก้าวสู่ความการสำเร็จ ในอนาคต ฉะนั้นพิธีการไหว้ครูกลองจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ของผู้ที่จะประกอบอาชีพ ศิลปะการแสดงทุกสาขา นิสิต - นักศึกษา ศิลปะการแสดงไทยทุกสาขาวิชาชีพ  ศิลปินดารานักการแสดง   ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกลองเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอบารมี ครู - อาจารย์ กลอง ให้ท่านคุ้มครอง แคล้วคลาดปกป้องอันตราย  ประทานพรความสิริมงคลในอาชีพให้เจริญ รุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอมตะแห่งอาชีพศิลปะการแสดงยั่งยืนตลอดไป
การไหว้ครูกลองที่มีเสน่ห์มนต์ขลังดั่งเดิมปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ในประเทศไทย ก็ต้องนึกถึงพิธีการไหว้ครูกลองของชุมชนเอกราชการ  หมู่บ้านทำกลองแห่งเดียวของประเทศไทย  ตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   ในปี 2558  นี้  จังหวัดอ่างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี   ได้จัดพิธีไหว้ครูกลองในวันพฤหัสบดีที่ 27  สิงหาคม 2558   เวลา 08.00  - 12.00 น.    ชุมชนตำบลเอกราช    และการจัดงาน
                 มหกรรมกลองนานาชาติ และ พิธีไหว้ครูกลอง  ในวันที่  27- 30 สิงหาคม 2558ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  อำเภอเมือง เพื่อจำลองวิถีชุนชมเอกราชบ้านทำกลอง การแสดงประกวดกลองยาว 10 อำเภอจัดแสดงแสง เสียง วิถีชุมชนเอกราช การประกวดร้องเพลลูกทุ่ง จัดเทศกาลอาหารฟื้นถิ่นอ่างทอง 10 อำเภอจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางศาลากลางฯ การจัดงานไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเอกราช เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต วิถีไทย เสียงกลองเสียงวิถีชีวิต คนหมู่บ้านทำกลองเอกราช และร่วมพิธีมนต์ขลังเสน่ห์วิถีกลองกับกิจกรรมในการจัดงานพิธีไหว้ครูกลอง ชมขบวนแห่กลองที่ยิ่งใหญ่ การแสดงมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทยชุดมหกรรมกลองสิบสองภาษา การแสดงประชันเปิงมาง รำกลองยาวมโนราห์ ระบำกลอง กระประกวดวงกลองยาว การตีกลองสะบัดชัย งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทุกภาคการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการของดีเมืองอ่างทอง กลองไทย และนานาชาติ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจำหน่ายสินค้า OTOP งานมหกรรมอาหารอร่อย ฯลฯ

                 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช  โทร. 035 – 662201   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035-525867035-25880/www.tatsuphan.net
 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

สุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จัดโครงการ พาแม่ดูโขน ละคร ดนตรี
              โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชมการแสดง ในวันเสาร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 8  และ วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม นี้ บัตรราคา 80 บาท 60 บาท 40 บาท นักเรียนเป็นหมู่คณะ บัตรราคา 30 บาท สำหรับวันเสาร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ชมการแสดงฟรี                นายวิรัตน์  คำแข็งขวา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า ตามที่สำนักสังคีต กรมศิลปากร กำหนดจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก เป็นประจำทุกเดือน นั้น                สำหรับในเดือนสิงหาคม 2558 มีรายการแสดง ดังนี้  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.00 น.การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ประกอบด้วยชุดการแสดง คือ รำถวายพระพร 83 พรรษา พระแม่แห่งประชาไทย   ละครเทพนิยาย เรื่องโสกันต์พระขันธกุมาร ระบำโบราณคดี 3 สมัย ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน แม่วันทองของจมื่นไวย การแสดง 4 ภาค ชุด 12 สิงหาไทยประชาร่วมเฉลิมฉลอง                     วันเสาร์ ที่ 8 และวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม เวลา 14.00 น. การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด เอกระบินทร์นิลพัท  แสดงโดยศิลปินกรมศิลปากร  ผู้สนใจเข้าชมการแสดงสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชม ได้ที่ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี  บัตรราคา 80 บาท 60 บาท 40 บาท นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะ บัตรราคา 30 บาท                   สำหรับวันเสาร์ที่ 8 ชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโครงการ พาแม่ดูโขน ละคร ดนตรี เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 819 ที่นั่ง  และวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เข้าชมฟรี 512 ที่นั่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3553 5116เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ฯ ทำพิธีพุทธาภิเษกขุนแผนผงเสือใบ มอบแก่ทหารชายแดนใต้
            วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี  ทำพิธีพุทธาภิเษกขุนแผนผงเสือใบ มอบแก่ทหารชายแดนใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดแสดงตำนานเสือใบ             ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ขุนแผนผงเสือใบ รุ่นเสน่หาหน้าทอง เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีตัวแทน 3 เหล่าทัพ ตำรวจ นำโดย พล.อ.อ. อานนท์ จารยะพันธุ์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก


            ทั้งนี้พิธีพุทธาภิเษก  ประกอบด้วย พิธีจุดเทียนชัย โดยพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรและพิธีดับเทียนชัยโดยหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมกันนี้มีการแสดงไลท์แอนด์ซาว ตำนานเสือใบ เสือโจรพันธุ์เสือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโจรคุณธรรมปล้นคนรวยมาให้คนจน ก่อนจะมอบตัวและช่วยเหลือทางการ ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 24 พ.ค.58ที่ผ่านมา นับเป็นการสูญเสียบุคคลที่เป็นตำนานของเมืองสุพรรณ
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445