วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

สระบุรี ชมรมคนรักในหลวง จัดพิธีปฏิญาณตนพร้อมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ            มูลนิธิบุคคลพอเพียง ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสระบุรี จัดพิธีปฏิญาณตนร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   พร้อมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ มีประชาชนมาสมัครเข้าร่วม อย่างล้นหลาม  ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

             เมื่อ 30 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ   สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี พลตรีณรงค์ นาคปรีชา ประธานกิตติมศักดิ์ (ผู้ก่อตั้งชมรม)  นายปรีชา  แป้นพัฒน์  ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี  และคณะกรรมการชมรมฯ จัดพิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตน ให้กับสมาชิกใหม่  โดยมี พระวิสิฐคณาภรณ์   เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา /รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  เป็นองค์ประธานในพิธี    มี ข้าราชการ พลเรือนทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชน  ที่ สนใจ มาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม  ในครั้งนี้ จากที่มีผู้ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จำนวน 270  คน แต่ยังมีประชาชนที่ทราบข่าว เดินทางมาขอเพิ่มชื่อที่หน้างานพิธีจำนวนมาก จนเกินยอดเกินคาดหมาย ที่ทาง คณะกรรมการได้เตรียมการ เสื้อตราสัญลักษณ์ไว้ จึงต้องรอในโอกาสจัดกิจกรรม ครั้งต่อไป               ในพิธีมีกิจกรรมโดยคณะวิทยากร ชม วีดิทัศน์ ให้การอบรมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในการป้องกันประเทศ  ชมพระราชกรณียะกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และวีดีทัศน์ การเริ่มต้น โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ที่วัดมงคลชัยพัฒนา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่   แห่งแรก ในประเทศไทย                จากนั้น ผู้ร่วมพิธี  รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ร่วมการปฏิญาณตน ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   พร้อม รับมอบใบประกาศนียบัตร  นำโดย นายสุภาพ  สุนทรนนท์   ประธานชมรมฯก่อนร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา  เพลงสรรเสริญพระบารมี   จนจบพิธี

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445  

สระบุรี ศูนย์การทหารม้า มอบใบประกาศนียบัตร ผลการเรียน ทหารกองประจำการ             ศูนย์การทหารม้าร่วมกับการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรีมอบใบประกาศนียบัตร  ผลการเรียน ทหารกองประจำการ             วันนี้  29  เม.ย. 59  พลตรีวีรยุทธ  วุฒิศิลป์  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและ นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี  ตามที่กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานการศึกษานอกระบบในจังหวัด  ได้ทำการบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานให้กับทหารประจำการทุกนาย  ในสังกัดศูนย์การทหารม้าในพื้นที่สระบุรี  ทุกหน่วยให้มีการศึกษาขณะที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ


             ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  เป็นหน่วยงานให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการที่ลงทะเบียนรับการศึกษาทั้งหมด  1,764  นาย  แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถม  มัธยมต้น  และมัธยมปลาย  มีนักศึกษาทหารกองประจำการในหน่วยทหารในพื้นที่สระบุรี  จบการศึกษาและรับใบระเบียน  และผลการเรียน  ใบประกาศนียบัตร  จำนวน  260  นาย  เพื่อมอบให้ทหารกองประจำการที่จบการศึกษาในวันนี้  ที่สำเร็จการศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังปลดประจำการต่อไป(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445  

กาญจนบุรี นายศักดิ์ สมบุญโต จัดพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

วันนี้(30เมษายน59) นายศักดิ์ สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดวางพานพุ่มเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ที่น้ำตกสไลเดอร์ หมู่ที่ 4 บ้านสามหลัง-ท่าลำใย ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีดาบตำรวจสมรักษ์ พรหมชนะ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายสมชาย เวชกรรม ผู้แทนสมาคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวรายวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมด้วย พลตรี อภิชาติ สุขแจ่ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 นายทัน สร้อยศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายเสรี คงอยู่ นายอำเภอศรีสวัสดิ์ นักเรียน นักศึกษา  รวม 500 คน  ร่วมพิธีเปิดโครงการ


เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 200,00บาท ในการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ขึ้นจำนวน 4 ฝาย บริเวณน้ำตกสไลเดอร์ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมโกสินทร์ โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่ ทำการขนย้ายหินมาเรียงบนตาข่ายไลลอนให้เป็นชั้นๆ และใช้ตาข่ายเหล็กใส่หินเรียงวางทับด้านบน เมื่อแรงปะทะน้ำจะทำให้ก้อนหินไม่สามารถไหลเลื่อนออกจากแนวสันฝายไปได้ ต่อไปก็จะมีตะกอนเกาะติดทาบหินที่เรียงเป็นตัวฝาย ซึ่งจะช่วยชะลอการไหลของน้ำได้เป็นอย่างดีทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำขังและชุมชื่นมากขึ้น โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ในการจัดสร้างฝายในครั้งนี้


 จ.ส.อ.ขจร  ใจชุ่ม   ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗ 
       พท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗  

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา

  


           นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 พร้อมด้วย นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  คุณหญิงพจมาน ชินวัตร  ในนามพรรคเพื่อไทย  นายปองพล นางธิดา อดิเรกสาร  ในนามครอบครัวอดิเรกสาร  ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ นางดลใจ จองพานิช ในนามจังหวัดสุพรรณบุรี  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ ในนาม นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. ) รุ่น 2550  หมู่นกยูง 2550 นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ( วพน. ) รุ่นที่ 2  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร            วันที่ 30 เมษายน 2559  เวลา 19.00 น. คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา พร้อมด้วย  บุตร ธิดา ได้ทำการย้ายศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา มาไว้ที่ ศาลา 1 ศาลาเตชะอิทธิพร  เพื่อให้ หน่วยงานรัฐ  เอกชน และ องค์กรต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม มีกำหนด ๗ คืน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน - ๗ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙   เวลา ๑๙.๐๐ น.   ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร (งดสวดพระอภิธรรมในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ) โดยในวันนี้ มี เจ้าภาพรวม 7 คณะ ประกอบด้วย  พรรคเพื่อไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ครอบครัวอดิเรกสาร   นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. ) รุ่น 2550  หมู่นกยูง 2550 นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ( วพน. ) รุ่นที่ 2  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร            

        

    พิสิฐ  ก่อเกียรติตระกูล  ภาพ
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445