วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

นสพ.บีทีเคนิวส์ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง มอบนาฬิกา และตำราให้เวลาเรียนรู้สู่โรงเรียน
               เมื่อ ( 31 มี.ค. 59) เวลา 10.00 น.นายสุภาพ  สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นายธนัญชัย  เอมชนานนท์  ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จ.สระบุรี/ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์บีทีเคนิวส์ จ.ส.อ.สุประวีณ์ บุญธิคำ ผู้อำนวยการและบรรณาธิการ นสพ.บีทีเคนิวส์  นาง พเยาว์  สุขมงคล กรรมการชมรมฯ อำเภอพระพุทธบาท พร้อมสมาชิกชมรมฯ  นางเกสร  แก้วงาม อาจารย์ พิมพ์พรรณ   เดชสนธิ ร่วม มอบนาฬิกา และหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับการ์ตูน)ให้กับโรงเรียนบ้านสระลำไย ต.นายาว อำเภอพุทธบาท จ.สระบุรี ตามโครงการหนังสือพิมพ์ บีทีเคนิวส์ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี มอบนาฬิกา และตำรา ให้ เวลา เรียนรู้  สู่โรงเรียนที่ขาดแคลน สนับสนุนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทาง  การพัฒนา แหล่งเรียนรู้  แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี น.ส.ชมจันทร์  อุ่นน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลำไยและคณะครูเป็นผู้รับมอบ             สำหรับโรงเรียนบ้านสระลำไย   ได้เปิดทำการสอนขึ้นที่หมู่บ้านสระลำไย   โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านสระลำไย  และใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านบ้านสระลำไย   สาขาโรงเรียนวัดนายาว เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2516  มี นักเรียน 70 คน เปิดสอน ชั้น ประถมปีที่ 1. ถึง ป. 4   ต่อมา เมื่อ 9 มิถุนายน 2526  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียนและได้ขอที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ จำนวน 7 ไร่ 300 ตารางวาติดถนนพหลโยธิน  กม.ที่ 142 ถึง 143  เปิดการสอน ชั้น ป. 1 ถึง ป. 6


             จนต่อมาเมื่อ  26 กันยายน 2523 ได้งบประมาณ ต่อเติมอาคารชั้นล่าง  4 ห้อง ในปีการศึกษา 2523 ได้รับทุนอาหารกลางวันจากกองโภชนาการกรมอนามัย  ผลงานเมื่อ 16 สิงหาคม 2525 เป็นโรงเรียนโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2528 ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดในฐานะโรงเรียนคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม  รวมทั้งกลุ่มทักษะภาษาไทยและกลุ่มการงานมีคุณภาพยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ แม้จะขาดแคลนแต่ก็เป็นโรงเรียน ที่มีคุณภาพ แห่งหนึ่งที่ยังต้องการ แรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง อีกทั้ง ภาครัฐและเอกชน  ที่สนใจ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีอนาคตต่อไป


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร  Hub Admin   rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

สุพรรณบุรี นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 2559             นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดงาน ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์  ประจำปี 2559  ซึ่งกำหนดเอาวันที่  1-7 เมษายน 2559  เป็นวันจัดกิจกรรม รณรงค์  ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยารมราช พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


             วันที่  31 มีนาคม 2559  เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลศูนย์ เจ้าพระยายมราช โดย นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วย คณะแพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม โครงการ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ตามนโยบาย ของ  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ชวน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ทุกจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ล้างส้วมในโรงพยาบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ดีเดย์บ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559   พร้อมกำชับให้สถานบริการในสังกัดทุกแห่ง คงมาตรการ 3 เก็บบวก 5 ส. ต่อเนื่อง ค่าลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาลต้องเป็นศูนย์ และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก  โดย วันนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีฯ         หลังพิธี เปิดเสร็จสิ้นลง ก็เป็นการ ออกกำลัง ตามจังหวะ ประกอบเพลง ซึ่งในกิจกรรมหลัก ของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เน้นให้ แพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ได้ออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย  เช่นการขึ้นลงบันได ระหว่างชั้น แทนการใช้ลิฟท์  และ วันนี้ การนำกิจกรรมการออกกำลังกายมาแทรกใน กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ก็ถือเป็นการออกกำลังการ เพื่อเป็นการเชิญชวน ให้ทุกท่านที่มาร่วมงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อร่างการที่แข็งแรง  ซึ่ง แพทย์ใหญ่ สาธารณสุขจังหวัดฯ  และ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  ก็ได้ร่วม ออกกำลังกายในโอกาสนี้ด้วย             ต่อจากนั้น  เป็นการสวมใส่ชุดฟอร์ม เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ ขั้นตอนการทำความสะอาดส้วมกันแล้ว  วันนี้ ทั้ง แพทย์ใหญ่ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และ ทีมแพทย์ เป็นส่วนของการนำกิจกรรม เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคน และ ทุกส่วนงาน ได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาด ปราศจากโรค ในห้องส้วม โดยไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหาร ก็ยังสามารถลงมือปฏิบัติได้  จากนั้น ก็เข้าสู่ ขบวนการทำความสะอาดกันเลย เริ่มตั้งแต่ อ่างล้างมือ ไปจนถึงห้องส้วม วันนี้ถือเป็นกิจกรรม อีกครั้งหนึ่ง ที่ คณะผู้บริหารระดับสูง ในส่วนงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สามารถทำได้เป็นอย่างดี
           ด้านศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ก็ได้ร่วมกันมอบนโยบาย  " รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ " โดยกล่าวว่า   ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง กทม. และต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับความสะอาดระบบสุขาภิบาล โดยเฉพาะส้วมสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งภาคีหน่วยงานรัฐเอกชนรณรงค์ทุกจังหวัดทั่วประเทศล้างทำความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานที่เป้าหมาย 12 ประเภท พร้อมกันวันที่ 1-7 เมษายน 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากผลจากของกรมอนามัย พบว่า ประชาชนให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมากเป็นอันดับ 1 แสดงว่าหากส้วมสาธารณะสะอาดจะช่วยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในเรื่องสุขภาพอนามัยยิ่งขึ้น และไม่กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงประเทศ จึงเห็นสมควร จัดกิจกรรม  " รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ "  ประจำปี 2559  และ ในทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง เรวัติ น้อยวิจิตร   นสพ.พลังชน   rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445