วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระราชปรีชามุนี ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก (สมัยที่ 2) ประจำปี 2561              วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.50 น. หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย ได้ออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก (สมัยที่ 2) ประจำปี 2561 ณ สนามสอบจังหวัดเลย แห่งที่ 3 วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณรเดินทางมาสอบจากอำเภอ 4 อำเภอ คือ อ.ด่านซ้าย อ.ท่าลี่ อ.ภูเรือ อ.นาแห้ว โดยมีท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ประธานสนามสอบฯ และคณะกรรมการ พระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับ


 

 

อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น