วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สวนสัตว์อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(ร.6) ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย             วันที่ 25 พ.ย.61 นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี นำคณะลูกเสือสวนสัตว์อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ มณฑลพิธ๊ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 22 (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ค่ายลูกเสือ กองลูกเสือสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยราชการ และลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก             คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก่อกำเนิดลูกเสือไทย วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจการลูกเสือไทย โดยในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างและแนวทางสำหรับการบริหารราชการ และการจัดตั้งกำลังสำรองขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันรักษาประเทศ รวมถึงฝึกให้เยาวชนได้มีระเบียบวินัยฝึกความอดทนกล้าหาญ และเรียนรู้วิธีการและแบบแผนตามพระราโชบายเป็นผลให้กิจการลูกเสือไทยถือกำเนิดขึ้น


             สวนสัตว์อุบลราชธานีได้มีการจัดตั้งค่ายลูกเสือชั่วคราว เพื่อรองรับกิจกรรมลูกเสือของหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่พัก และสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมถึงมีบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการอบรม การตรวจประเมินวูดแบดจ์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมลูกเสือสำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่มาใช้บริการ  


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น