วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชป.กร.ช.พัน.4 พล.ร.4 (ขุนอาสา 303) จัดกิจกรรม บรรยายนำเสนอ ศาสตร์พระราชา อ.แม่เปิ่น จว.นครสวรรค์           เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 เวลา 09.00 - 12.00  น.  ณ ศาลาประชาคม อ.แม่เปิ่น จว.นครสวรรค์  ชป.กร.ช.พัน.4 พล.ร.4  พร้อมด้วย นายอำเภอแม่เปิน นายกอบต.อ.แม่เปิ่น ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จ.นครสวรรค์ พัฒนาชุมชน จ.นครสวรรค์ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน.ส่วนราชการในพื้นที่ อ.แม่เปิ่น
 จัดกิจกรรมบรรยายนำเสนอ ศาสตร์พระราชา ความรู้คู่แผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสำนึกในความรักของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 219 คน


             ภายในกิจกรรมมีการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสาน พระราชปณิธาน ของ ร.9 ถึง ร.10  การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสา)

อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น