วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สระบุรี เชิญชวน บริจาคยางเก่า ตามโครงการมอบยางเก่า เพื่อรณรงค์ลดอุบัติอุบัติเหตุ ทางถนน          สระบุรี  เชิญชวน ภาคเอกชน ห้างร้านยางต่างๆได้นำที่ใช้แล้วและเลิกใช้นำมาบริจาคได้กับภาครัฐ  ตามแนวทาง"ประชารัฐร่วมใจ"  มอบยางเก่าที่แปรสภาพร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

          เมื่อ วันที่ 20 พ.ย.61 ที่ห้องประชุม แขวงการทางหลวงสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการมอบยางเก่าที่แปรสภาพเพื่อรณรงค์ลดอุบัติอุบัติเหตุ ทางถนนจังหวัดสระบุรี ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และแขวงการทางหลวงจังหวัดสระบุรีพร้อมภาคเอกชน  บริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาสระบุรี ได้จัดโครงการฯมอบยางเก่ามาแปรสภาพนำมาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์เสริมเพื่อจัดการจราจรบริเวณไหล่ทาง และส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรีนำไปใช้ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ได้รับการสนับสนุนยางเก่าและที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้งานแล้วจากสถานประกอบการ ห้างร้าน หรือร้านซ่อมยาง ร้านจำหน่ายยางในจังหวัดสระบุรี นำมามอบให้กว่า 2, 036 เส้น
            เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ในการนำมาใช้เป็นแนวป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการนำมาจัดการจราจรทางถนน เช่น กรวยยาง ล้อยางขาวแดง ของทางจังหวัดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการนำมาใช้ประโยชน์ ทางการลดอุบุติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นในเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทีต้องเดินทางไกลเพื่อเป็นการชะลอรถจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และต้องได้ความปลอดภัยต่อประชาชนด้วย
            ในการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดีจึงเชิญชวน ภาคเอกชน ห้างร้านยางต่างๆได้นำยางเก่าที่ใช้แล้วและเลิกใช้นำมาบริจาคได้กับภาครัฐ  ตามแนวทาง"ประชารัฐร่วมใจ" บริษัทห้างร้านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน บริจาคยางเก่าได้ที่แขวงการทางหลวงจังหวัดสระบุรี
สมพงษ์ปานรุ่ง /รายงาน (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)บรรณาธิการข่าว
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น