วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นประธานเปิดสอบนักธรรมวัดพระธรรมกาย            วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวงระดับนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีโดยมีพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอคลองหลวงเข้าสอบจำนวน 353 รูป และได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีร่วมเป็นกรรมการดูแลความเรียบร้อยในการสอบ

            โดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้คณะสงฆ์สอบธรรมสนามหลวงเป็นประจำทุกปี ปี2561นี้ระดับชั้นนักธรรมโท- เอก สอบพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน รวม 4 วัน วันละ 1 วิชา วิชาละ 3 ชั่วโมง ได้แก่การสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และ วิชาวินัย        และจะสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก(สำหรับฆราวาสนักเรียนนักศึกษา)พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น