วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สวนสัตว์อุบลราชธานีจัดอบรมกิจกรรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่น 6 เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมเกินคาด                นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี เผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สวนสัตว์อุบลราชธานีได้มีการจัดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 25 คน เป็นเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป อาสาสมัครเหล่านี้จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ และซึมซับความงดงามของสัตว์ป่าและธรรมชาติ ได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังให้มีใจรักและหวงแหนธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้


                 กิจกรรมการเรีบนรู้เริ่มจากการทำงานด้านต่างๆ ภายในสวนสัตว์ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ และจะได้เข้ามาปฏิบัติด้านการบริการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวในโอกาสต่างๆ กิจกรรมอาสาสมัครเป็นกิจกรรมเชิงจิตอาสาที่เปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสวนสัตว์ ทั้งในด้านการบริการ การให้การศึกษา และการเลี้ยงสัตว์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ยังได้เชิญชวนให้เหล่าอาสาสมัครได้ร่วมงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่า ในวันที่ 26 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยจัดในวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์ และประเด็นสำคัญคือ เหล่าอาสาสมัครจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าจากการที่ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่ามาแล้วเช่นกัน
                ท้ายที่สุด ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีได้เกริ่นถึงกิจกรรมการเปิดศูนย์เพาะพันธุ์ละอง –ละมั่งสายพันธุ์ไทย หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด ที่กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 24 -28 ธันวาคม 2561 

 

 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น