วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้า พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์              วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และเป็นประธานเปิดสนามสอบกล่าวโอวาทให้ผู้เข้าสอบ ให้ตั้งใจทำข้อสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่าได้คิดทุจริตจะเป็นมลทินต่อสนามสอบและเสียชื่อเสียงคณะสงฆ์ การทำข้อสอบให้พิจารณาให้รอบคอบ ใช้สติปัญญาที่ได้ร่ำเรียนมาเขียนตอบ อย่าลอกใคร ต่อจากนั้น พระเดชพระคุณเดินทางไปเยี่ยมสนามสอบวัดนครสวรรค์ และสนามสอบอื่นๆ เท่าที่เวลาจะอำนวย ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างดี การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย       ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้แบ่งอัตรากำลังออกเยี่ยมสนามสอบ ๓ สาย
        สายที่ ๑ ผอ.พศจ.นว.เป็นหัวหน้า
       สายที่ ๒ นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้า และ
       สายที่ ๓ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นหัวหน้า

    โดยมอบหมายให้หัวหน้าแต่ละสาย จัดสรรเจ้าหน้าออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในห้วงระยะเวลาการสอบ และรวบรวมผลรายงานเมื่อการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามลำดับต่อไป          วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๔ ค่ำเดือน ๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมาโนช เลาธนไพบูลย์ และนายพีรพงษ์ ตลับทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย และถวายหนังสือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) ให้เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย ลาดยาว เก้าเลี้ยว ชุมตาบง แม่วงก์และแม่เปิน


            วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร , นายศิริพงษ์ ทับสิน และนายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และถวายหนังสือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) ให้เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า หนองบัว ตาคลี บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น