วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมุทรสาคร เตรียมพร้อมความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

             ผู้ว่าฯ ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558


          ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ ห้องประชุม พันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


         เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งในช่วงดังกล่าว จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งยังได้จัดงานสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร ตามแหล่งชุมชนและตามสถานที่ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้ 

          ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้พิจารณาและลงความคิดเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 คือ 1. จัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายติดตามและตรวจเยี่ยม ฝ่ายรับผิดชอบจุดตรวจและให้บริการประชาชน ถนน พระราม 2 ( กม.ที่ 34+ 200 ) 2. การเตรียมการของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ตำรวจภูธร ขนส่ง สาธารณสุข สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร แขวงการทางสมุทรสาคร ทางหลวงชนบทจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 3. การดำเนินการตามมาตรการจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1. จากสถานีมหาชัย ถึงสถานีทุ่งสีทอง ตำบล บางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และเส้นทางที่ 2. เส้นทางจากสถานีวัดแหลม ถึงสถานีนาขวาง ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


            ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  //  ยุทธนัย อังกิตานนท์  บก.นสพ.เสียงประชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น