วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มุกดาหาร ชาวบ้านบากสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเทพฯ            ชาวบ้านบาก นำโดย นายผล ผิวเหลือง หรือ สหายพลฤทธิ์  แกนนำกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเขตงาน 444  นำชาวบ้านสร้างศาลานิทรรศการทรงงานทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พันเอกพิเศษยุทธนา ม่วงพูลสวัสดิ์  รอง ผอ.กอ.รมน.จ.มุกดาหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานยกเสาเอก
           วันที่  23  ธันวาคม  2557  นายผล ผิวเหลือง หรือ สหายพลฤทธิ์  แกนนำกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเขตงาน 444  นำชาวบ้านบาก สร้างศาลานิทรรศการทรงงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  โดยมี  ร.อ.ชัยยุทธ  พรหมพิลาศ ร้อยรส.ร.3 พัน1  ประจำจังหวัดมุกดาหาร    พันโทวิสุทธิ์ เสริมศรี หน.ชุด หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24  พันเอกพิเศษยุทธนา ม่วงพูลสวัสดิ์  รอง ผอ.กอ.รมน.จ.มุกดาหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ

          การสร้าง ศาลานิทรรศการทรงงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจาก "  โครงการ ชาวบ้านบากทูลเกล้าฯถวายฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ "  จำนวน 10 ฝาย ในเขตพื้นที่   ลำห้วยกอก ลำห้วยยม ลำห้วยมะนาว  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  และ ถวายข้าวเปลือกของชาวบ้าน จำนวน 9 ตัน เป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2557  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ไปแล้วในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความปราบปลื้มใจของชาวบ้านบาก ป่าไร่ นาสะเม็ง เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  ร่วมด้วยราษฎร อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ชาวบ้าน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  ที่ได้ร่วมกันสร้างถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพวกเขา

         ศาลานิทรรศการทรงงาน ซึ่งจะก่อสร้าง เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จะเป็นศาลาที่ประทับ ในวันกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ เพื่อประกอบพิธีเปิดฝายชะลอน้ำบ้านบาก ตามรอยพ่อ ซึ่งศาลาแห่งนี้ จะเป็นศาลานิทรรศการ แสดงพระราชกรณียกิจ ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นศาลารวมใจ ของชาวบ้านบาก ป่าไร่ นาสะเม็ง เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  ร่วมด้วยราษฎร อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ชาวบ้าน อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจว่า ครั้งหนึ่ง ชาวบ้าน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 90 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พ่อหลวงของพวกเขา โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลย ใช้แรงกาย  แรงใจ แรงศรัทธา ต่อพ่อหลวง จนโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ประชุมกันก่อนลงมือสร้าง ซุ้มประตู และ ศาลานิทรรศการทรงงานฯ


            คณะกรรมการ ก่อสร้างศาลานิทรรศการทรงงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ในครั้งนี้ ประกอบด้วย  นายผล ผิวเหลือง  ประธานกรรมการฯ  นายวิเศษ สกุลไทย  รองประธานฯ นายริน คนไว  รองประธานฯ  นายชวนใจ หมันสิงห์ เลขานุการ  นายเติม ศรีลาศักดิ์ เลขานุการ นายหลาย ใจทัศน์ เหรัญญิก  นายสมร ซ่อนผา ประชาสัมพันธ์  นายเชิญ ผิวเหลือง ปฏิคม  นายทองลา อุณวงศ์ ปฏิคม นางสิงกา คนไว  พยาบาล  นางไข่มุก ศรีลาศักดิ์ พยาบาล  นายเขียว ใจทัด กรรมการ  นายคำ ผิวเหลือง กรรมการ  นายแก้ว ซ่อนผา กรรมการ  นายนุ่ม ปิยะนิยม กรรมการ นายดี ใจทัด กรรมการ  นายโสภา  ผิวเหลือง กรรมการ  นายสูง ผิวเหลือง กรรมการ  นายลัน ผิวเหลือง กรรมการ  นายประมง แดงบุตร กรรมการ  นายสา ผิวเหลือง  กรรมการ  นายแย้ม ปิยะนิยม กรรมการ นายบุญมา พิกุลทอง  กรรมการ  นายบุญมา แดงบุตร กรรมการ โดยมี  ดร.ศิริกัญญา บุญประเสริฐ  อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสุรนารี  และ  นายอำนวย  เดชทองคำ  หรือ เสธฯ แป๊ะ  นักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเมืองขุนแผน จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงาน โครงการ

รถน้ำจาก หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24  นำโดย พันโทวิสุทธิ์ เสริมศรี หน.ชุด
             อำนวย  เดชทองคำ  หรือ เสธฯ แป๊ะ  นักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเมืองขุนแผน จ.สุพรรณบุรี  เล่าให้ฟังว่า .. การก่อสร้างศาลานิทรรศการทรงงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้  เป็นความคิดของชาวบ้าน ว่าอยากจะทำ  เพราะจะได้เป็นอนุสรณ์ แห่งความดี ที่ได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อหลวง  อีกทั้ง ขณะนี้มีชาวบ้านจากหลายจังหวัด ติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานการสร้างฝายชะลอน้ำ แห่งนี้ จำนวนมาก จึงอยากให้มีศาลานิทรรศการ  เพื่อนำภาพกิจกรรมของพ่อหลวง และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาจัดแสดง และ ศาลาแห่งนี้ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จะได้เป็นศาลาที่ประทับทรงงานด้วย            สำหรับวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ก็ยังคงเป็นการรับบริจาค มาจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ไม่มีการใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  มีไม้บางส่วน ที่เป็นไม้ยืนตาย ไม้ล้มแล้ว ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ก็ได้ทำเรื่องขอมาเพื่อใช้ในการนี้เป็นบางส่วน โดยการก่อสร้างนอกจากศาลานิทรรศการทรงงานแล้ว ยังมีซุ้มประตูทางเข้า ซึ่งจะทำการแกะสลักเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่หมู่บ้านต่อไป

             

Cadit :  ดร.ศิริกัญญา บุญประเสริฐ  //  นายอำนวย  เดชทองคำ   ภาพ / ข่าว
เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น