วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมุทรสาคร ผู้ว่าฯนำ เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
จังหวัดสมุทรสาครเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”


     วันนี้ (9 ธันวาคม 2557) ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการเปิดงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันโดยการปฏิญาณตนจะไม่ทุจริตคิดโกงชาติและกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างการณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความโปร่งใสให้กลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนการไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตและกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง


       ทั้งนี้ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC,2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น วันต่อต้านคอร์รัปสากล หรือ International Corruption Day 

  ปชส.จว.สมุทรสาคร  //  ยุทธนัย  อังกิตานนท์  บก.นสพ.เสียงประชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น