วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

สระบุรี นายอภิชาติ เหมือนมนัส เป็นประธาน เปิดงานทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559
           สระบุรี  การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559 " ทุ่งทานตะวันบานแล้วที่เฉลิมฯ & bike for sunflower "

             เมื่อ ( 10 เม.ย.59 ) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ  เหมือนมนัส นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559  "ทุ่งทานตะวันบานแล้วที่เฉลิมฯ & bilke for sunflower "  ณ บริเวณบ้านมงคล หมู่ที่ 5 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  มีนายสมพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ ปลัดอำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงานในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ปารย์ปารีณา รัตนสินทวีสุข สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขต 1  และ น.ส. รุ่งลาวัลย์ มาแก้ว สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขต 2 ร่วมเปิดการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559                 นอกจากนี้ในการจัดงานยังมีชมรมจักรยานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำโดย พ.ต.อ.นรงค์ แสวงจิตร์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประธานชมรมฯ   พ.ต.ท.จิราศักดิ์ นนทะแก้ว อจ.(สบ.2)ศฝร.ภ.1   นายณรงค์ พุทธิษา นายกอบต.เขาดินพัฒนา และสโมสรโรตารีเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ได้นำนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 61 พรรษา ภายใต้กิจกรรม " ปั่นเฉลิมพระเกียรติ ไบค์ใจเกินร้อย 49 กม. "  และเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้เพื่อใช้สำหรับกิจกรรม ชวนน้องปั่น ของ สภ.เฉลิมพระเกียรติ และสโมสรโรตารีเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

             ในการจัดงานในครั้งนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ เป็นอย่างดียิ่ง สำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ    (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น