วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี วิกฤติภัยแล้งหนัก ส่งผลกระทบการผลิตประปาหมู่บ้าน ปลากระชัง
            ในพื้นที่ ต.มะขามล้ม และ ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  สถานการณ์ภัยแล้งยังคงลุกลามไปทั่ว โดยสภาพคลองชลประทานแห้งขอด ชาวบ้านที่ใช้น้ำในคลองนี้ เพื่อการเกษตรกร เลี้ยงปลา และผลิตน้ำประปาหมู่บ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  โดยพื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวแล้ว ยังเป็นพื้นที่ ที่ประชาชนเลี้ยงปลากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปีละหลายสิบล้านบาท แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำหมุนเวียนในการถ่ายเทบ่อปลา  ทำให้เกิดปัญหาปลาตายและไม่สามารถเพาะพันธุ์ปลาเล็กได้
              ขณะที่นางรุ่งทิพย์ ศรีบุศยดี ผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ ต.วังน้ำเย็น กล่าวว่าระดับน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด ผู้เลี้ยงปลาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่ยุติ ผู้เลี้ยงปลาจะประสบปัญหาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงถ่ายเทหมุนเวียนในบ่อปลา อาจจะทำให้ปลาน๊อกตาย ต้องประสบภาวะขาดทุน ได้ภาวนาให้ฝนตกลงมาช่วยบรรเทา              ทั้งนี้  คลองชลประทานที่หมู่ 1 ต.มะขามล้ม และ ต.วังน้ำเย็น ถือเป็นคลองหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำในคลองดังกล่าว ในการประกอบอาชีพหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร เลี้ยงปลา และน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทำให้ประสบปัญหาอย่างหนักในขณะนี้

                   เฉลียว อินยิ้ม  ฝ่ายข่าว สวท.สุพรรณบุรี   รายงาน
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น