วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ คุณนายดลใจ จองพานิช
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดจวนผู้ว่าฯให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสืบสานประเพณีของไทย 

           บรรยากาศการรดน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญู รวมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี  ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรอย่างคึกคัก  ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน  นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานด้วย โดยส่วนใหญ่เป็นร้านชื่อดังในจังหวัดสุพรรณบุรี 
               ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้พรแก่ผู้ที่มารดน้ำขอพร ว่า ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า และให้ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น