วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

ม.นเรศวร จัดกิจกรรม “English is fun” ให้เยาวชนในโครงการผู้นำเยาวชนสองภาษา

 

สถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน ม.นเรศวร จัดกิจกรรม “English is fun
ให้เยาวชนในโครงการผู้นำเยาวชนสองภาษา
ร่วมเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ซึมซับ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย                เมื่อวันที่ ๗ และ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคคลากร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ "ค่ายผู้นำเยาวชนสองภาษา" จำนวน ๔๐ คน ของศูนย์ภาษาอังกฤษคิงส์ตัน นำโดย Teacher Aod and Teacher Pooh เข้าร่วมกิจกรรม “English is fun” ณ เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเยาวชนสนุกสนานกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ผ่านการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ  


ö ศิลปะ “มัดลายใส่ผืนผ้า” โดยการนำวัสดุต่าง ๆ มามัด หนีบ ผูก ตรึงกับผืนผ้าเช็ดหน้า จำนวน ๕ ลวดลาย คือ ลายจุด ลายดาว ลายกราฟฟิก ลายรัศมี ลายอิสระ แล้วย้อมออกมาเป็นสีสันสวยงาม รูปร่างตามลวดลายที่มัดไว้  
ö ศิลปะการตัดกระดาษ "เต่ารั้ง" เป็นงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เกิดจากการนํากระดาษว่าวที่มีสีสันสดใสสวยงาม มาตัดสลับไปมาแล้วคลี่ออกให้เป็นพวง โดยพวงเต่ารั้งนี้จะนำไปใช้เป็นพวงอุบะห้อยคู่กับ ธงราวตามงานมงคล งานประเพณีงานรื่นเริงตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งมีให้เห็นน้อยมากในปัจจุบัน เหตุที่เรียกเต่ารั้ง เนื่องมาจากการประดิษฐ์คล้ายกับทะลายเต่ารั้งที่เป็นปาล์มชนิดแตกกอใบเรียงเวียนสลับ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเป็นรูปสามเหลี่ยม จึงเป็นที่มาของการตั้งงานกระดาษชนิดนี้ว่า พวงเต่ารั้ง


ö ศิลปะการใช้สี เริ่มจากการเรียนรู้การผสมสี จากนั้นใช้คอตตอนบัดและหลอดกาแฟในการเป่า ระบาย แต่งแต้ม สร้างสรรค์เป็นสีสัน ลวดลาย เรื่องราวต่าง ๆ ตามจินตนาการ
            กิจกรรม “English is fun” ในครั้งนี้นับเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับศิลปะ วัฒนธรรม

ภูมิปัญญา อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย
พรปวีณ์ ทองด้วง นักประชาสัมพันธ์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ม.นเรศวร
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  และ  Hub Admin ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น