วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู จัดพิธี เนื่องในวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
              เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา  09.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(หลังเก่า)  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางพร้อมนางอังคณา  พุฒฺวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อ เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี  ถวายจตุปัตจัยไทยธรรม  แด่พระสงฆ์  ถวายเป็น ราชสักการะ เนื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


                 โดยมี คณะหัวหน้าส่วน อาทิ พลตรีวีรยุทธ  วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า (ผบ.ศม.) พลตรีอัศวิน  บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 (ผบ.มทบ.18 ) พลตรีรังสรรค์  ยิ้มสู้ รองผอ.กอ.รมน.สบ  พลต.ต.นิติ แสงสว่าง ผบก.ภ.จว.สระบุรีพ.ต.อ.พงษ์พันธ์  วงศ์มณีเทศ ผกก.สภ.เมืองสะบุรี ดร.ภาณุพงศ์   ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อม คณะแม่บ้านทหาร ตำรวจ มหาดไทยฝ่ายปกครอง   ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ฝ่ายปกครอง  เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  องค์กรของรัฐและเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

             เนื่องด้วย วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ตรงกับ วันรำลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในอดีตพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์  กล่าวคือ  เมื่อ วันที่ 6 เมษายน  2325  เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานคร  ขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยในปีพ.ศ. 2416  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์  รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ประดิษสถานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท             ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซม พระพุทธ ปางปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 มาประดิษฐานไว้แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า ปราสาทพระเทพบิดรและมีพระบรมราชโองการให้ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่ 6 เมษายน เป็นประเพณีสืบไป

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   นสพ.พลังชน   rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น