วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี จัดสถานที่ ลงนามคำไว้อาลัย นายบรรหาร ศิลปอาชา จำนวน 4 จุด         ชาวสุพรรณบุรี  ร่วมลงนามคำไว้อาลัย นายบรรหาร จำนวน 4 จุด อย่างต่อเนื่อง           ชาวสุพรรณบุรี ยังคงเดินทาง มาร่วมลงนามคำไว้อาลัย ณ จุดลงนาม ตามที่ทางจังหวัดเตรียมจัดสมุดลงนามใว้อาลัยนายบรรหาร ศิลปอาชา ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆที่ผูกพันกับท่าน จำนวน 4 จุด ด้วยกัน ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมภัทรราชินี และหอเกียรติยศ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา และมีป้ายคำไว้อาลัยในบริเวณแยกแขวงการทาง  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมใว้อาลัย


              โดยเช้าวันนี้ ณ บริเวณบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสถพรรณบุรี   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมส่วนราชการอำเภอเดิมบางนางบวช  ร่วมจัดกิจกรรมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อมอบอุทิศส่วนกุศล แด่ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21  และมีชมรมจักรยานต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมลงนามคำไว้อาลัย ณ จุดลงนามบริเวณสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติด้วย


           ขณะที่  อาคารหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ภายในบริเวณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  บรรดานักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ ต่างเดินทางมาร่วมลงนามใว้อาลัย ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและเป็นผู้มีอุปการะคุณในการก่อตั้งวิทยาลัยฯ  พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วผลให้สามารถผลิตบุคคลากรด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้วยการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อย่างต่อเนื่อง  

             ทั้งนี้ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี   ยังคงแสดงความเสียใจ ผ่านโซเซียลมีเดีย  ซึ่งการสูญเสียนายบรรหาร  ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวสุพรรณบุรี เนื่องจากที่ผ่านมานายบรรหาร ได้ทำคุณงามความดี พัฒนาเมืองสุพรรณบุรี มาอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลัก "สัจจะ และ กตัญญู" เป็นหลักในการทำงานเกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว อู่ทองนิวส์   รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร   นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น