วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี นางสาวอัญมณี อุ่นเมือง คว้าตำแหน่งเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2559         นางสาวอัญมณี อุ่นเมือง  คว้าตำแหน่งเทพีสงกรานต์ รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ   /รองอันดับ 1ได้แก่ นางสาวภัทรวดี จำปีหอม รับรางวัล1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  / รองอันดับ 2 นางสาววิลาวรรณ แอนเดอสัน สาวลูกครึ่ง นิวซีแลนด์ 2 รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ นางสาววิลาวรรณ แอนเดอสัน  สาวลูกครึ่ง นิวซีแลนด์ คว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน งาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2559           บรรยากาศการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีสาวงามจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ คณะกรรมการกำหนดเข้าร่วมการประกวด กว่า 30 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เน้นคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นเพศหญิง สัญชาติไทย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ แต่งกายด้วยชุดไทย ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส ไม่เคยจัดพิธีแต่งงาน หรือไม่เคยใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อน อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี ไม่เคยประกอบอาชีพรับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจ เสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

           ทั้งนี้ การประกวดเทพีสงกรานต์ สุพรรณบุรี ชนะเลิศได้แก่   นางสาวอัญมณี อุ่นเมือง  เทพีสงกรานต์ รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ   /รองอันดับ 1ได้แก่ นางสาวภัทรวดี จำปีหอม รับรางวัล1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  / รองอันดับ 2 นางสาววิลาวรรณ แอนเดอสัน สาวลูกครึ่ง นิวซีแลนด์ 2 รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และยังคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน ไปอีก 1 ตำแหน่ง พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี /นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี/คุณนายมุกดา เที่ยงธรรม  และนายวัชระ พัฒนศรี  หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก สุพรรณบุรี เป็นผู้มอบรางวัลตามลำดับ และผู้เข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
 เรวัติ น้อยวิจิตร   hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น