วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ วันแรกที่ถนนสาลี่เป็นไปอย่างคึกคัก
             บรรยากาศสงกรานต์สุพรรณบุรี วันแรกที่ถนนสาลี่เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โดย นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงการเปิดตัว “ถนนสาลี่  สงกรานต์วิถีไทย” ว่า นอกจากจะเป็นการขานรับ  นโยบายของรัฐบาล ที่รณรงค์การเล่นสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังขอให้เล่นน้ำสงกรานต์แบบประหยัดเพราะประเทศไทยอยู่ในสภาวะการขาดแคลนน้ำ  จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อการอุปโภคบริโภค  เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกประการหนึ่ง ตลอดจนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีไทยและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น  โดยในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี            อย่างไรก็ตาม จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผนึกกำลังร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ขณะเล่นน้ำสงกรานต์  โดยการตั้งจุดตรวจ เพื่อป้องกันการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด การดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ และการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งบริเวณถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ เชื่อว่าในปีต่อๆไป“ถนนสาลี่  สงกรานต์วิถีไทย”  จะเป็นชื่อที่ทุกคนต้องการมาเที่ยวแน่นอน
เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว อู่ทองนิวส์   รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร   นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น