วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ ประชุมการจัดสรรน้ำ สามชุก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
             เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๙, ๑๑๐๐ พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เสธ.บก.ควบคุม มทบ.๑๗ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรน้ำคลอง ๑ ขวา  สามชุก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งณ บก.ควบคุม มทบ.๑๗ จว.ส.พ.   ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จ.ส.อ.ขจร  ใจชุ่ม   ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗ 
       พท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น