วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

สระบุรี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม จัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ

            สระบุรี  อำเภอเสาไห้จัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

               เมื่อ (6 เม.ย.59 ) เวลา 14.00 น. นายสิงหราช   วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้  พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเสาไห้ ร่วมกับ วัดปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2559 โดยมี นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางเป็นประธานในพิธี  มี พระวิสุทธิ์โสภณ  เจ้าคณะอำเภอเสาไห้  ประธานฝ่ายสงฆ์   มี นายชาญชัย  อนะมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม พร้อม ด้วยคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลงิ้วงามให้การต้อนรับ
               โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณปี 2559 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2559 ณ วัดปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี   มี สามเณรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน  มี พระครูสังวรกิจ ประยุทธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุธีปริยัติสาทร และ สามเณรสรรเพชญ เทศน์สอนนาคสามเณร  มี พระครูประสิทธิ์ บุญญากร เจ้าอาวาสวัดปากบาง  และคณะสงฆ์อำเภอเสาไห้ ดำเนินงาน
 


                โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนด้านพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคเรียน พระให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักศาสนา  ยังส่งเสริมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชนและชนได้มี  ส่วนร่วมกับคณะสงฆ์ในการเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและเสียสละ  การดำเนินการโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนในครั้งนี้สำเร็จลงได้ความร่วมมือ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีอำเภอเสาไห้  สถานศึกษาในเขตอำเภอเสาไห้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาหลายฝ่าย  ด้วยการรับเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมต่างๆ


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
 เรวัติ น้อยวิจิตร   นสพ.พลังชน   rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น