วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง             นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำเข้าคลองท่าหว้า และคลองส่งน้ำ 2 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง  โดยมี  พล.ต.อภิชาติ สุขแจ่ม ผบ.บก.ควบคุม มทบ.๑๗ ร่วมประชุม

             เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๙, ๑๐๐๐ พล.ต.อภิชาติ สุขแจ่ม ผบ.บก.ควบคุม มทบ.๑๗ ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำเข้าคลองท่าหว้าและคลองส่งน้ำ ๒ ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จว.ส.พ.   โดยมี รอง ผวจ.ส.พ. เป็นประธาน

 จ.ส.อ.ขจร  ใจชุ่ม   ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗ 
       พท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น