วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

สุพรรณบุรี พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ               พ.อ.กุญช์ภัสร์  หาญสมบูรณ์ เสธ.บก.ควบคุม กกล.รส.มทบ.๑๗  เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ  ระดับอำเภอ  ของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๖๐ คน             เมื่อ ๒๙ เมย.๕๙ , ๐๙๐๐ น. พ.อ.กุญช์ภัสร์  หาญสมบูรณ์ เสธ.บก.ควบคุม กกล.รส.มทบ.๑๗  เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ  ระดับอำเภอ  ของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๖๐ คน  ประเด็นสำคัญของการอบรมคือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง  เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด

 จ.ส.อ.ขจร  ใจชุ่ม   ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗ 
       พท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย ฝ่ายข่าว กกล.รส.มทบ.๑๗  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น