วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

สระบุรี วิทยาลัยเทคนิค มุ่งพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
                 วันนี้ (9 เม.ย 59.)  เวลา09.30น .นายบัญชา  เชาวรินทร์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Cenfer) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน มีนาย กิตติศักดิ์   มณีศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน และประชาชน กว่า 140 คนให้การต้อนรับและมอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ไว้ให้บริการฟรีแก่ประชาชน

                 นาย นนทพงศ์ ยอดทอง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ได้กล่าววัตถุประสงค์เนื่องจากตามที่พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีโยบายให้คณะกรรมการการอาชีวะศึกษามุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการมุ่งเน้นให้เรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้เพิ่มทักษะวิชาชีพชีวิต สังคม มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆให้บริการทางด้านวิชาชีพแก่ประชาชนสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ ร่วมใจ ในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นและนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพิ่มอีกทาง ด้านจังหวัดสระบุรีได้ เปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมขึ้น จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่ วันที่  2 เมษายน 2559  ถึงปัจจุบันได้แก่ ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนและศูนย์ซ่อมสร้างองค์บริหารส่วนตำบลท่ามะปราง มีนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ประจำศูนย์  จำนวน 150 คน มีประชาชนเข้าร่วม บริการประมาณ 800 คนได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนได้เป็นอย่างดี
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ  น้อยวิจิตร  นสพ.พลังชน  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น