วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มุกดาหาร ภารกิจทหาร ตามโครงการ " ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท ปี มหามงคล "
              เมื่อ 230900 เม.ย.60 มว.รส.ที่ 1 จัด กพ.4 นาย โดยมี จ.ส.อ.ปองเวช ผาใต้ เป็น หน.ชป.กร. ร่วมกับ อบต.หนองแวง, ผญบ., ผช.ผญบ. และราษฎร บ.หนองกระโซ่ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
            ภารกิจ ร่วมกันต่อท่อน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับ นายถาวร  วัลลี บ้านเลขที่ 41 ม.3 บ.หนองกระโซ่  ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดทางสมอง ทำให้ความจำเสื่อมและประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค
            เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ "ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท ปี มหามงคล" พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังให้กับ นายถาวร  วัลลี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กกล.สุรศักดิ์มนตรี  จำนวน .... บาท ผลการปฏิบัติได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น