วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี ทหารชุด ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ ร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
              ร้อย.รส.ร.๒๙ พัน.๒ โดย มว.รส.ร.๒๙ พัน.๒ (๔) จัดชุด กร. มี จ.ส.อ.จิรานุวัฒน์ ดัชถุยาวัตร เป็นหัวน้าชุด  ร่วมกับ นายจรินทร์  คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขาโบสถ์ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ประชุมบริหารจัดการน้ำคลองส่งน้ำที่ ๑ ซ้าย เพื่อสรุปหาแนวทางร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขาโบสถ์ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น