วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
         18 พฤษภาคม 2560 นายกันวลินทร์  เมืองแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอด่านช้าง นำส่วนราชการของอำเภอด่านช้างออกให้บริการประชาชนชาวตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วงแปและหมู่บ้านใกล้เคียงตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่     โดยมีนางสาวธนภร ธนภัทร์อภิเดชา กำนันตำบลวังยาวและนายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น