วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๑ ล้านดอก            จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
                วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจิตอาสา/ส่วนราชการ จาก ๒๔ อำเภอ รวม ๓๐๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ และวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา เชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ในทุกพื้นที่จำนวน ๑ ล้านดอก
 

                  ในการฝึกอบรมฯครั้งนี้  นายอภิวัตน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัด และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา เชียงใหม่
เยี่ยมชมดอกไม้จันทน์ของจิตอาสาฯ  ที่จัดทำขณะฝึกอบรมอีกด้วย สำหรับการฝึกอบรมฯครั้งที่ ๒ จะดำเนินการในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ.ห้องสักทอง อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจิตอาสาจากอำเภอเมืองเชียงใหม่และสถานศึกษา ตลอดจนกลุ่มองค์ประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน


 
 

ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น