วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พ.อ.หญิงประภากร เบ็ญจขันธ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ " แผ่นดินของฉ้น "
           เมื่อ๑๖พ.ค.๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐น.พ.อ.หญิงประภากร เบ็ญจขันธ์  รอง ผอ.สผค.ศปป.๑ กอ.รมน. พ.ต.โอภาส จันทร์อุดม น.ประสานงาน ศปป.๑จ.ส.อ.โตทรัพย์ อุทธกรี ร่วมกับนายทินกร พิริยโยธา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้และคณะ ตรวจเยี่ยมดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ " แผ่นดินของฉ้น " บ้านศิลา ม.๑๙ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี            ติดตามและส่งเสริมงานวิจัยโครงการผลิตถ่านขาว เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีน.ส.ณธรา แย้มพิกุลให้การต้อนรับแและพาเยี่ยมชมแต่ละฐานตั้งฐานที่๑-๑๖ฐานภายในศูนย์  
 


ำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น