วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มุกดาหาร พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ ประชุมทำความเข้าใจเรื่อง ยาเสพย์ติด ทรัพยากรป่าไม้             พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห. บรรยายทำความเข้าใจเรื่อง ยาเสพย์ติด  ทรัพยากรป่าไม้ และ การปฎิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง


            ๑๐๐๙๐๐ก.ค.๕๘ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน. มุกดาหาร บรรยายทำความเข้าใจเรื่อง ยาเสพย์ติด  ทรัพยากรป่าไม้ และ การปฎิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง
อำนวย  เดชทองคำ  ผู้สื่อข่าวพิเศษ  จ.มุกดาหาร

เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์  rewat.noyvijit@hotmail.com  08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น