วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สระบุรี นายมนัส โนนุช ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “ หนึ่งใจ เดียวกัน ”
           นายมนัส โนนุช  ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

           เมื่อ 23 ก.ค.2558 เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่พระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำนวน 490 ชุด
            โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ จึงทรงมีพระดำริให้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย เพื่อที่ช่วยบรรเทาความทุกข์และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้มีจิตใจเข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้


               สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมอมีประชากร 42,673 คน แบ่งการปกครอง เป็น 9 ตำบล 79 หมู่บ้าน  มี่พี่น้องประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประมาณ  3,400 ครัวเรือน เนื่องจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ลดระดับลง เกิดผลกระทบต่อน้ำดิบที่จะมาผลิตน้ำประปา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำสำหรับเพื่อการเกษตร ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้ว

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ น้อยวิจิตร สุพรรณบุรีนิวส์   rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น