วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นสพ.พลังชน ขอแสดงความยินดี กับนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘


                มหาวิทยาลัยนครพนม  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นมอบรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๔  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ  ในนาม นสพ.พลังชน ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ มา ณ โอกาสนี้ 

               วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รางวัลไทย  โดย มหาวิทยาลัยนครพนม  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหา นักปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้า รับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ   เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งจักทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจ  แรงผลักดันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน
               ในนาม หนังสือพิมพ์พลังชน  ขอแสดงความยินดี กับ วีระ หวลบุดตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม  ดณิษา  ใจเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา  และ ผู้นำท้องถิ่นจากจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในครั้งนี้


         เรวัติ น้อยวิจิตร สุพรรณบุรีนิวส์   rewat.noyvijit@hotmail.com 08-19107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น