วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พลตรีดำริห์ สุขพันธ์ เป็นประธานวันสถาปนากองบังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

               วันที่  29  ก.ค. 2558  เวลา09.00น.พลตรีดำริห์  สุขพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  13  เป็นประธานวันสถาปนากองบังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี   มีพลตรีอดิศรย์  โครพ  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีให้การต้อนรับ  มี นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง  ภาคเอกชน  ชมรมแม่บ้านจังหวัดทหารบกสระบุรี  มีการทำพิธีสงฆ์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ  ตรวจเยี่ยมนิทรรศการของหน่วยที่ขึ้นตรงจาก  17  หน่วยงาน                  ประวัติจังหวัดทหารบกสระบุรี  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในกองทัพบก  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  2499  เมื่อวันที่  1  ม.ค. 2499  โดยกำหนดเป็นส่วนภูมิภาค  ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่  1  มีพื้นที่รับผิดชอบ  2  จังหวัดคือสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  8  ต.ค. 2499  จังหวัดทหารบกสระบุรีได้เริ่มปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรก

                 หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนสภาพเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกที่  1  และได้ย้ายอาคารสถานที่ตั้งหน่วยอีก  2  ครั้ง  จนกระทั่งเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2514  ผู้บัญชาการทหารบก  ได้อนุมัติให้จังหวัดทหารบกสระบุรี  สร้างสำนักงานกองบังคับการเป็นอาคารถาวร  และได้ย้ายเข้าที่ตั้งอาคารแห่งใหม่ในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2515  ซึ่งขณะนั้น  พลตรีเปรม  ติณสูลานนท์  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า  เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี  อีกตำแหน่งหนึ่ง  ปัจจุบันจังหวัดทหารบกสระบุรีเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกที่  13  ตามความในพระราชบัญญัติ  ระเบียบราชการกลาโหม  พ.ศ.  2533  ลง  12  ก.ค. 2533  ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน   จำนวน  22  นาย


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ น้อยวิจิตร สุพรรณบุรีนิวส์   rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น