วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สระบุรี เปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
             สระบุรี-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดสระบุรีเปิดการฟื้นฟูและพัฒนาการสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด(HardCore)


             เมื่อวันที่16กรกฎาคม2558เวลา14.30น.ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด มีว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ  วินัยพานิชได้กล่าววัตถุประสงค์มีส่วนราชการมาร่วมเป็นเกียรติตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การบริหารงานท่านพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีการให้แก้ปัญหายาเสพติดโดยบังคับใช้กฏหมายที่เข้มข้นและนำเยาวชนที่เสพยาเสพติดมาบำบัดและฝึกอบรมในค่ายทหารเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่14กรกฏาคมถึงวันที่ 28กรกฏาคม2558  และเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)
เรวัติ น้อยวิจิตร สุพรรณบุรีนิวส์   rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น