วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สุพรรณบุรี ประปายืนยัน ผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
            การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี ยืนยัน ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ยังสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ  เตรียมแผนสำรองสูบน้ำจากบ่อบาดาล หากระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนลดลงต่อเนื่อง               นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี ยืนยัน วิกฤติภัยแล้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนของประชาชน  แต่ทั้งนี้ได้เฝ้าระวังตลอดเวลาหากพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลง ก็มีแผนสำรองด้วยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาผลิตน้ำประปาทดแทนได้  ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถมีน้ำอุปโภค บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาการจ่ายน้ำ แต่แรงดันน้ำอาจลดลงบ้างเล็กน้อย พร้อมยืนยันด้วยว่า คุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพราะได้ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพน้ำเป็นประจำ                 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี กล่าวด้วยว่ากรณีถนนทรุดที่ อ.บางปลาม้า ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการวางท่อน้ำประปา ยังสามารถผลิตน้ำได้ตามปกติ เนื่องจากท่อน้ำประปานั้นจะวางระบบไว้ที่ไหล่ทาง จึงไม่ได้ทรุดตัวไปตามถนน ขณะเดียวกันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งการประปาพร้อมให้การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทันทีหากได้รับการร้องขอ  เพราะได้เตรียมน้ำดื่มไว้สนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว
 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์
เรวัติ น้อยวิจิตร hub admin rewat.noyvijit@hotmail.com 08-1910-7445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น