วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กองทัพภาคที่ 1 จัดกิจกรรม " รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์           กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 นำโดย ชุดวิทยากรการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.1ชุดที่1 (พล.ร.2 รอ.) ร่วมกับ  ร้อย.รส.ในพื้นที่อำเภอบ้านแพรก /นายอำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา              เมื่อ 24 ส.ค.60 ได้จัดกิจกรรม " รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกรียติจาก นายเดชา เชาว์เรขา นายอำเภอบ้านแพรก มาเป็นประธานในพิธี              

      - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
      - ผู้นำชุมชน 120 คน
      - ครูอาจารย์ 20 คน
      - นักเรียน 360 คน


          กิจกรรมถูกถ่ายทอดผ่านทางวิทยากรหลัก และวิทยากรรอง ในเรื่อง " ประวัติศาสตร์ชาติไทย"
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และบรรพชนผู้ร่วมสร้างชาติไทย จวบจนพวกเรามีผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์ งดงาม ร่มเย็น ตราบเท่าทุกวันนี้

          ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น