วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี อำเภอแก่งคอย ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมความยั่งยืน         วันที่  19  สิงหาคม  2560  ณ.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ. แก่งคอย  จ.สระบุรี   นายเอกพร  จุ้ยสำราญ  นายอำเภอแก่งคอย  ได้จัดให้มีโครงการ  ปลูกป่า พระราชเสาวนีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมความยั่งยืนเพื่อคนและสัตว์ในป่าอยู่ด้วยกันได้ และเป็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา ในปีนี้     โดยมีประชาชนในพื้นที่   นักเรียน  กว่า 300 คน              ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในบทบาทของการรักษาป่าไม้และการอนุรักษ์สัตว์ป่าและปกป้องสิทธิประโยชน์ ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรไม่ให้เสียประโยชน์โดยเฉพาะสัตว์ ( จำพวกลิง ) บุกทำลายพืชทางการเกษตรให้ได้รับความเสียหาย จึงได้จัดทำโครงการ  ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์  สืบเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ  ส่วนใหญ่ สืบเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่การใช้พลังงานต่าง ๆ  การสูญเสียพื้นที่สีเขียว การเกสรกรรม และการกำจัดของเสีย  เป็นต้น              สาเหตุดังกล่าว ทำให้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่า  อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานรักและหวงแหนถิ่นกำเนิด   พัฒนาความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม  ป้องกันและลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนและอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ให้ลงมาทำลายพืชที่ประชาชนปลูกในพื้นที่ใกล้เขา  โดยจะมีการปลูกโดยใช้ร่มบินบินโปรยพันธุ์พืชต่าง และใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์ จำนวน  6 สายพันธ์ ได้แก่ ลูกมะค่า  ลำไย  กฐินยักษ์  มะขาม สละ  และผักพ้า ซึ่งใช้ยิงไปบนภูเขาซึ่งเป็นที่อาศัยของลิงเพื่อเป็นอาหารในอนาคต โดยมีจุดที่กำหนดอยู่ 3  โซนได้แก่  เขาหินดาด   เขาถ้ำประกายแก้ว   เขาบ้านลำใหญ่(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น