วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.อุตรดิตถ์
               วันที่ 29 ส.ค.60  เวลา 0930 - 1130 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศปป.1กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ ของ ผญ.บุปผามาศ จงธนะวณิช ปราชญ์เพื่อความมั่นคง โดยมี พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท)  พ.อ.เจนรบ เมืองทอง หน.ชป.มช.กอ.รมน. นายชนะ เปรมปรี รอง.ผอ กศน. นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ นายก อบต.ข่อยสูง  นายชานิช สีระสา กำนัน ต.ข่อยสูง  นายขจรศักดิ์ เดชะผล ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน  ให้การต้อนรับ                    ทั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจ ครู กศน. จ.อุตรดิตถ์  ปราชญ์เพื่อความมั่นคง  ผญ.บุปผามาศ ฯ  และ นายขจรศักดิ์ฯ


อำนวย เดชทองคำ   ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์   รายงาน   
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น