วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560
             จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน137  ปี
                 ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน 137  ปี   “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560” พร้อมกล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน จัดงาน ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 8 -12  กันยายน  2560  และงานทิ้งกระจาดดิน ระหว่างวันที่ 16-19  กันยายน 2560  เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทิ้งกระจาด  และสานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน  ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สืบทอดกันมายาวนาน

              ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 8  กันยายน  2560  เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี โดยพบกับขบวนแห่อันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตา ในแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชมการแสดงมังกร สิงโต ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรพ่นน้ำ การทิ้งกระจาดให้ทาน ชมการแสดงงิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ ทุกคืน และคาราวานสินค้ามากมาย จากนั้นในวันเสาร์ที่   9  กันยายน    เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ ปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี และการแสดงมังกรทองประกอบแสง เสียง พลุ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน และในวันที่  10  กันยายน  2560  พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ในเวลา 15.00 น. ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง

       นอกจากนี้ มีการประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน  ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกขบวนแห่และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดงาน  ทั่งนี้ จะมีการแถลงข่าว  อย่างเป็นทางการในวันที่  1  กันยายน 2560 เวลา 14 .00 น.


เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น