วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ฯ          จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
         


          เมื่อ (22สิงหาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 แก่ผู้ด้อยโอกาส ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
         

         ทั้งนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม 76 จังหวัด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม                                              
           

          จังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 300 คน ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
                      ทั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกล่าวอาเศียรวาท การแสดง   การบริการตัดผม การมอบทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ศูนย์ฯ ด้วย
(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว        
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น